نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دودلی (۲ تصویر)

قسمتی از مقدمه ی کتاب #عدل#الهی #استاد#شهید#مرتضی#مطهری باسمه تعالی‏ عصر ما از نظر #دینی و #مذهبی- خصوصا برای طبقه #جوان- عصر #اضطراب و #دودلی و #بحران است. مقتضیات عصر و زمان، یک سلسله تردیدها و ...

قسمتی از مقدمه ی کتاب #عدل#الهی #استاد#شهید#مرتضی#مطهری باسمه تعالی‏ عصر ما از نظر #دینی و #مذهبی- خصوصا برای طبقه #جوان- عصر #اضطراب و #دودلی و #بحران است. مقتضیات عصر و زمان، یک سلسله تردیدها و سؤالها بوجود آورده و سؤالات کهنه و فراموش شده را نیز از نو مطرح ساخته ...

۳ مرداد 1394
3K
بســــــــــــــــــــــم الله نــــــــــــور الهــــــــــــــــــی و ربـــــــــــــی فرمــــــانبرداریت را به ما الهام فرما و از نافـــــــــرمانیت دور کن از برابر دیـــدگــــان دلـــــهایـــــمان ابرهای #شک و #دودلی را بزدای از قلــــــوبمان پـــــرده های #تردید و #کوردلی را ...

بســــــــــــــــــــــم الله نــــــــــــور الهــــــــــــــــــی و ربـــــــــــــی فرمــــــانبرداریت را به ما الهام فرما و از نافـــــــــرمانیت دور کن از برابر دیـــدگــــان دلـــــهایـــــمان ابرهای #شک و #دودلی را بزدای از قلــــــوبمان پـــــرده های #تردید و #کوردلی را کنار زدن از نـــــهادمــــان #باطل را زایل کن و #حق را در درون ما استـــــوار ...

۱۷ تیر 1393
806