نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دهانی (۲ تصویر)

شهر پره از آدمایی که «با #دهانی که کاربرد اصلیش #بوسیدن است» ، #نیشت میزنن و بعد به حال #خودت #رهات میکنن تا آروم آروم #بمیری ...
عکس بلند

شهر پره از آدمایی که «با #دهانی که کاربرد اصلیش #بوسیدن است» ، #نیشت میزنن و بعد به حال #خودت #رهات میکنن تا آروم آروم #بمیری ...

۴ آبان 1397
12K
#دهانی که#بوی_ماهی(بوی شبیه به آمونیاک) دهد نشان دهنده#نارسایی_کلیه ست،نارسایی کلیه که معروف به بیماری کلیوی مرحله نهایی ست،کلیه آنقدر آسیب میبیند که قادر به تصفیه خون از#مواد_سمی نیست

#دهانی که#بوی_ماهی(بوی شبیه به آمونیاک) دهد نشان دهنده#نارسایی_کلیه ست،نارسایی کلیه که معروف به بیماری کلیوی مرحله نهایی ست،کلیه آنقدر آسیب میبیند که قادر به تصفیه خون از#مواد_سمی نیست

۱۱ شهریور 1396
6K