نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دنیـــــا (۱۶ تصویر)

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتراز داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍} هــســتـــ💋😍

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتراز داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍} هــســتـــ💋😍

۳۰ اردیبهشت 1398
154
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

۲۳ شهریور 1397
78
امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا و فکـر کردن به کسی که هیــچ وقتـــ نبود..

امیررر: سهــم من از #دنیـــــا نداشتن استــــ ... تنهـا قدم زدن در پیاده رو هــا و فکـر کردن به کسی که هیــچ وقتـــ نبود..

۱۱ شهریور 1397
30
#دنیـــــا تنهایــــے هاے زیادے داره امــــا تنهایـــے مــن دنیایـــے داره!!!

#دنیـــــا تنهایــــے هاے زیادے داره امــــا تنهایـــے مــن دنیایـــے داره!!!

۱۵ فروردین 1397
21
#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ ☃❄️

#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ ☃❄️

۱۲ اسفند 1396
31
#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟ . چــــون تـــــــ❤️ـــــــو رو دارم؟؟؟؟ . تویی که حتـــــــــــی فکر کردن بهت☺️؟؟؟؟ . #قلبمــــــــ❤️ـــــو گرم میکـــــــنه؟؟؟؟ . تــــــــــو رو با همــــــه #دنیـــــا هم عوض نمیکنم؟؟؟؟ . هیـــــچوقت اینقــــدر #آرامش نداشتـــم؟؟ . محبوب #قبلــــــــم؟؟؟؟؟ ...

#خـــــــــــــــــوشبخــــــــــت ترینم؟؟؟؟ . چــــون تـــــــ❤️ـــــــو رو دارم؟؟؟؟ . تویی که حتـــــــــــی فکر کردن بهت☺️؟؟؟؟ . #قلبمــــــــ❤️ـــــو گرم میکـــــــنه؟؟؟؟ . تــــــــــو رو با همــــــه #دنیـــــا هم عوض نمیکنم؟؟؟؟ . هیـــــچوقت اینقــــدر #آرامش نداشتـــم؟؟ . محبوب #قبلــــــــم؟؟؟؟؟ . دوستـــــــــ❤️ـــــــت دارم ؟؟؟؟؟؟؟ #KimKaiaaaaaaaa #Mine❤

۱۰ دی 1396
60
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻 ┄┅┄┅✶❤

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻 ┄┅┄┅✶❤

۱ دی 1396
66
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

۲۵ آذر 1396
65
#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ #اومـدی_عشـقتم_بیار 💑

#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ #اومـدی_عشـقتم_بیار 💑

۲۳ آذر 1396
35
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

۱۹ آذر 1396
64
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

۳ آذر 1396
70
#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

#اخہ{🙄} مگہ_ #چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍 هــســتـــ😻

۲۴ آبان 1396
145
#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ😌 #پژے 💙

#اخہ{🙄} مگہ_چــیزے بهــــتر{😉}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ😌 #پژے 💙

۲۱ شهریور 1396
37
#اخہ{🙄} مگہ_#چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن☜ #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــت❓ ‌

#اخہ{🙄} مگہ_#چــیزے بهــــتر{💏}از داشـــــتن☜ #تـــــو{♥️} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــت❓ ‌

۷ تیر 1396
59
#اخہ{} مگہ_چــیزے بهــــتر{}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ

#اخہ{} مگہ_چــیزے بهــــتر{}از داشـــــتن☜ تـــــو{♥} تواین #دنیـــــا{🌍}هســـــ

۲۸ تیر 1395
30
#دنیـــــا

#دنیـــــا

۲ بهمن 1394
57