نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دنیـای (۳ تصویر)

ماریدڪ دمع ، یلما ردتنی #عیون🍃 ولا اریـدڪ گلـب یشتاگ #بالگوه🍃 ضمیتڪ گمـر من ضـلمت #دنیـای🍃 صفه لغیری ضواڪ ویای #ماضوه🍃

ماریدڪ دمع ، یلما ردتنی #عیون🍃 ولا اریـدڪ گلـب یشتاگ #بالگوه🍃 ضمیتڪ گمـر من ضـلمت #دنیـای🍃 صفه لغیری ضواڪ ویای #ماضوه🍃

۲ آذر 1397
4K
🌿🌹🌿🌹🌿 ایـن #دنیـایِ_کـوچکـ و #هـفــت_مـیـلیـارد_آدمـ؟ یعـنـی تـو بـاور مـیـکـنـی؟ شـمـرده اے؟ کـی شـمـرده اسـت؟ دیـده اے کـسـی آدمـ بـشـمـرد؟ بـاور نکـن #هـمـه_ےِ_دنـیـا_فـقـط_تــ💕ــویـی...

🌿🌹🌿🌹🌿 ایـن #دنیـایِ_کـوچکـ و #هـفــت_مـیـلیـارد_آدمـ؟ یعـنـی تـو بـاور مـیـکـنـی؟ شـمـرده اے؟ کـی شـمـرده اسـت؟ دیـده اے کـسـی آدمـ بـشـمـرد؟ بـاور نکـن #هـمـه_ےِ_دنـیـا_فـقـط_تــ💕ــویـی...

۱۶ فروردین 1396
2K
پاشا: بیـا اینـجـا #بغـلم بشـین درد #نـداری زنـدگیـم؟ نه نـی نیمـون آرومـه #عشـق جـانکـم میشـه #سـرمـو بـزارمـ رو پـاهات؟سنگیـن نیستـ؟ نه همسـریـم بـزار سـرتـو.میـبیـنی #چجـوری لگـد میـزنه؟ خخخخـ اوهـوم مثـه مامـانیـش #شیـطونه دیه خخخ فکـرشـو ...

پاشا: بیـا اینـجـا #بغـلم بشـین درد #نـداری زنـدگیـم؟ نه نـی نیمـون آرومـه #عشـق جـانکـم میشـه #سـرمـو بـزارمـ رو پـاهات؟سنگیـن نیستـ؟ نه همسـریـم بـزار سـرتـو.میـبیـنی #چجـوری لگـد میـزنه؟ خخخخـ اوهـوم مثـه مامـانیـش #شیـطونه دیه خخخ فکـرشـو کـن هفت سـال دیگه ثمـره مثـل #بچه هـای دیگه مـیره مدرسه بهتـرین #حسـه واسه من ...

۸ مهر 1395
11K