نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دنــــــیامو (۱ تصویر)

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸 هیــچی …✘ ☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ~> خـــــــودم خــــواستم …🚶 👣 ☞➦ 🌺 اگـر هم #دنــــــیامو با تــــو👅 سـاختــــــم ~> 🗣 #خــودم خــواستم.. ⇱➲ #ولـــــــی …➫➻👀 ...

➽✘هِـ₰ـHēHــ₰ـهِ➽✘ ☜♔ 😐 تــــــــو به #مــــــن هیـــچ دِِینی نداری…🌸 هیــچی …✘ ☜اگـر 🍀 عاشقـت شــــــدم ~> خـــــــودم خــــواستم …🚶 👣 ☞➦ 🌺 اگـر هم #دنــــــیامو با تــــو👅 سـاختــــــم ~> 🗣 #خــودم خــواستم.. ⇱➲ #ولـــــــی …➫➻👀 ⇇⇜🍃 تو مـَـــدیونی ⇎↻بـه همـه #کسـایی کـه بعـد🌿 از تـو از تــــه دل #بهـم گفتــن😐 ...

۳۱ شهریور 1396
345