نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلـم (۲۳ تصویر)

#بآران میبآرَد و #میبآرَد و #دلـم را #تَنگـ و تَـــنگـتَر میکنــَد..! کــُجـــآیـــے ؛ ای #سَـــرد-تٓـــر از بآران …!؟

#بآران میبآرَد و #میبآرَد و #دلـم را #تَنگـ و تَـــنگـتَر میکنــَد..! کــُجـــآیـــے ؛ ای #سَـــرد-تٓـــر از بآران …!؟

۴ هفته پیش
6K
ڪــی « عیــــــد »می‏ـرســــد ڪه تڪانی دهم به‌خویش ؟ هر گوشه از اتاق #دلـم💛 تار بسته است.

ڪــی « عیــــــد »می‏ـرســــد ڪه تڪانی دهم به‌خویش ؟ هر گوشه از اتاق #دلـم💛 تار بسته است.

۲۲ اسفند 1396
7K
#دلـم تنگـ استـ..... #برای کسی که #نمی شود اورا خواست.. نمی شود او را نداشت.. #فقط می شود... #سخت برای او دل تنگ شد!! و در #حسرت آغوشش سوخت. دلم #خوش نیست غمگینم #می سوزم،، ...

#دلـم تنگـ استـ..... #برای کسی که #نمی شود اورا خواست.. نمی شود او را نداشت.. #فقط می شود... #سخت برای او دل تنگ شد!! و در #حسرت آغوشش سوخت. دلم #خوش نیست غمگینم #می سوزم،، بی تابم،، #دلتنگم #کجایی‌که‌حالا ذره ذره #محتاج توام ؟؟!! #کجایی‌که ذره ذره برای #نبودنت‌میسوزم.. #کجایی..؟!

۶ اسفند 1396
9K
#پروردگارا 🍃✨تمام گلایہ‌هایےڪه در #سرم هست ده‌ها ڪتاب مےشود 🍃✨اما تمام چیزی ڪه در #دلـم هست فقط در دو ڪلمه خلاصه مےشود #شڪرت #وسپاس‌برای‌همہ‌چیز 🌙شبخیر

#پروردگارا 🍃✨تمام گلایہ‌هایےڪه در #سرم هست ده‌ها ڪتاب مےشود 🍃✨اما تمام چیزی ڪه در #دلـم هست فقط در دو ڪلمه خلاصه مےشود #شڪرت #وسپاس‌برای‌همہ‌چیز 🌙شبخیر

۲۷ بهمن 1396
2K
#صبح است و #دلـم در تپش لحظه ی #دیـدار باز این دل من گشـته به #امیـــد #تو #بیــدار #سعــدی
عکس بلند

#صبح است و #دلـم در تپش لحظه ی #دیـدار باز این دل من گشـته به #امیـــد #تو #بیــدار #سعــدی

۱۳ بهمن 1396
9K
#دلم دریا #دلم ساحل #دلم یڪ رود مےخواهد #دلم آن قلبِ آرامے #ڪہ مےآسود #مےخواهد #دلم دستت #دلـم چشمــت #دلم لبخند پاڪت را #ڪہ دلخـواه ِمـنِ #تنهاےعاشق بود #مے خواهد ‎‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎♥ ️♠ ️ℒℴνℯ♠ ️♥ ️

#دلم دریا #دلم ساحل #دلم یڪ رود مےخواهد #دلم آن قلبِ آرامے #ڪہ مےآسود #مےخواهد #دلم دستت #دلـم چشمــت #دلم لبخند پاڪت را #ڪہ دلخـواه ِمـنِ #تنهاےعاشق بود #مے خواهد ‎‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎♥ ️♠ ️ℒℴνℯ♠ ️♥ ️

۲ دی 1396
18K
#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل ...

#دلـم داره پـَر میکشـه واسـه #دستـای پُـر از امنیـیتـت #جـانِ #جـانـانـم! #وقتـی قفـل میشـن بیـنِ انگشـتـام #میتـونـم بـا همـه #دنیـا واسـه داشتنـت بجنگـم #مـرد مـن ، #دلـم بغلـتُ میخـواد کـه گُـم شـم تـوش #کـه حَـل شـم تـوش #اونقـدر گـریـه کنـمُ بگـم واسـت از لحظـه #لحظـه شبـایی کـه بـا یـادت صبـح ...

۳۰ آبان 1396
8K
Ãō: ❅❥❅❥❅°•👅•°❅❥❅❥❅ 👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که ...

Ãō: ❅❥❅❥❅°•👅•°❅❥❅❥❅ 👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت نمیـزدم😳 👨🏻خخخـ آره معـلومه...بگـو #دیوثـک،چیـ میخـوای؟😂 👧🏻یـه دوسـه کیـلو #آلـوچـه بگیـر بیـار خـونه😍 ...

۲۹ خرداد 1396
9K
👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت ...

👧🏻 #آقـایی جـون؟😍 👨🏻جـانه #دلـم؟😐 👧🏻تـو بهـترین #مـرده زنـدگیـمی😍 👨🏻خـب؟😐 👧🏻میـدونی چقـد #دوسـتتـ دارم زنـدگیـم؟😍 👨🏻حـتمـا #خــــــــــیلی؟😕 👧🏻آره خــــــــــیلی #دوسـتت دارم😁 👨🏻کـارتـو بگـو #دیـوث.دیه گول نمیخـورم بـا این حـرفات😂 👧🏻وا #آقــایی من که داشـتم گولـت نمیـزدم😳 👨🏻خخخـ آره معـلومه...بگـو #دیوثـک،چیـ میخـوای؟😂 👧🏻یـه دوسـه کیـلو #آلـوچـه بگیـر بیـار خـونه😍 👨🏻تـازه #خـریـدم ...

۲۱ خرداد 1396
9K
#دلـم ڪہ برایت تنگ مےشـود ... مےگیـرد ... فریاد مےڪشـد ... مےتپـد ... و باز #تنـگ مےشـود ... دلـم کہ تنگ مےشـود #دوست دارم ... یڪ دل سیر #نـگاهت ڪنــم... یڪ بغض #سنگین گریہ ڪنـم ...

#دلـم ڪہ برایت تنگ مےشـود ... مےگیـرد ... فریاد مےڪشـد ... مےتپـد ... و باز #تنـگ مےشـود ... دلـم کہ تنگ مےشـود #دوست دارم ... یڪ دل سیر #نـگاهت ڪنــم... یڪ بغض #سنگین گریہ ڪنـم ... یڪ چشـم پر #اشک بریزم ... بہ اندازه ے یڪ قهر و آشتے در ...

۳ خرداد 1396
7K
👧🏻ولــــم کــن #اعـصـاب نـدارمـ😡 👨🏻ای #بـابـا چـرا میـزنی اخه😞 👧🏻نمیتـونستـی دیشـبـ مـواظبـ بــاشی؟ای #خـدا منـ هنـو بچـم😭 👨🏻عـزیـزه #دلـم حالا دیگه کاریه که شـده☹️ 👧🏻منـ الـان بچه هستمـ #نمیخــواستم...مگه خـودم چنـد سـالمه😭 👨🏻بچهـ واسهـ #زنـدگی ...

👧🏻ولــــم کــن #اعـصـاب نـدارمـ😡 👨🏻ای #بـابـا چـرا میـزنی اخه😞 👧🏻نمیتـونستـی دیشـبـ مـواظبـ بــاشی؟ای #خـدا منـ هنـو بچـم😭 👨🏻عـزیـزه #دلـم حالا دیگه کاریه که شـده☹️ 👧🏻منـ الـان بچه هستمـ #نمیخــواستم...مگه خـودم چنـد سـالمه😭 👨🏻بچهـ واسهـ #زنـدگی هر زنـ و شـوهری لازمه...غـرغـر هم نـکن😋 👧🏻ویــی بعـد شکـممـ گنـده میشهـ.چـرا #دیشـب حـواستـ نـبـود😭 ...

۲۲ فروردین 1396
12K
#نـگاهـم.......... #مـحـو چـشـماڹـت....... #بـرایـت شـعـر مـیـخوانـم...... #خـودم ایـنـجا؛؛؛؛؛ #دلـم ایـنـجا؛؛؛؛؛؛ #حـواسـم را نـمـیدانـم!!!!!!!!!

#نـگاهـم.......... #مـحـو چـشـماڹـت....... #بـرایـت شـعـر مـیـخوانـم...... #خـودم ایـنـجا؛؛؛؛؛ #دلـم ایـنـجا؛؛؛؛؛؛ #حـواسـم را نـمـیدانـم!!!!!!!!!

۳ اسفند 1395
15K
#دلتنگی دلگیرم !! هرچہ میــدوم! بہ گرد پایتـان هم نمیرسم! مسئلہ یک سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست! هواے #دلـم از حد #هشــدار گذشته! #شہـــــدا یارے ام کنید...

#دلتنگی دلگیرم !! هرچہ میــدوم! بہ گرد پایتـان هم نمیرسم! مسئلہ یک سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست! هواے #دلـم از حد #هشــدار گذشته! #شہـــــدا یارے ام کنید...

۲۷ بهمن 1395
3K
👼. #دلـم گرفـتـه خدایا تو #دلگشایی کن من آمـدم بــه امیدت تو هــم خـدایی کن #هوشنگ_ابتهاج JOiN👇 @Maryannm 🆔🖋🔎

👼. #دلـم گرفـتـه خدایا تو #دلگشایی کن من آمـدم بــه امیدت تو هــم خـدایی کن #هوشنگ_ابتهاج JOiN👇 @Maryannm 🆔🖋🔎

۲۱ بهمن 1395
5K
#دلـم گـرفته خـدا😭

#دلـم گـرفته خـدا😭

۱۶ بهمن 1395
4K
#اون در حقم بدی نکرد..! #فقط.. #نتونست.. #دوسم داشته باشه...: #دلـم واسـش تنـگ شده...

#اون در حقم بدی نکرد..! #فقط.. #نتونست.. #دوسم داشته باشه...: #دلـم واسـش تنـگ شده...

۲۷ دی 1395
5K
امروزمےخواهم به تو اقتدا ڪنم تو با #سلاحت به پیش برو .. من با #دلـم پشت سرت خواهم آمد... امروز تو فرمانـده ام باش امروزبه اندازه ے تو بزرگ خواهم شد ... #شهدا

امروزمےخواهم به تو اقتدا ڪنم تو با #سلاحت به پیش برو .. من با #دلـم پشت سرت خواهم آمد... امروز تو فرمانـده ام باش امروزبه اندازه ے تو بزرگ خواهم شد ... #شهدا

۲۲ دی 1395
3K
❤️ #دلـم گـرفتِــه ؛ #کُجـآیی …! هـوآ؛ هـَوایِ #غـم اســتــ …(!)

❤️ #دلـم گـرفتِــه ؛ #کُجـآیی …! هـوآ؛ هـَوایِ #غـم اســتــ …(!)

۲۸ آذر 1395
6K
+آقـایی؟ -جـونم؟ +تـو صبحونه #دوسـت داری ؟ -خـب #معلومه که آره. +پـوف کارم در اومده باید #هرروز صبحونه درست کنم -چیزی گفتی؟نفهمـیدم اصن چی #گفتی +نه چیزی #نگفتم که -آها باشه #خانومی +آقایم؟ -جونه #دلـم؟ ...

+آقـایی؟ -جـونم؟ +تـو صبحونه #دوسـت داری ؟ -خـب #معلومه که آره. +پـوف کارم در اومده باید #هرروز صبحونه درست کنم -چیزی گفتی؟نفهمـیدم اصن چی #گفتی +نه چیزی #نگفتم که -آها باشه #خانومی +آقایم؟ -جونه #دلـم؟ +صـبحونه تخم مرغ #دوست داری یا کره مربا؟ -تخـم مرغ +تخمهـ مرغ عسلی یا کاملا ...

۱۸ آذر 1395
10K
#دلمـ تنگـ شده واسه اون زینــ قبلی کهـ همیشهـ $میخندیـد دلم تنگـ شده واسـه اون پنـج خل وچلیـ که همـیشه سبب #خنـده ی ما میشـدن #دلـم تنگ شده خـیلی خیـلی #زیـن پـلیز #بـرگرد😣😢😿😔بــــ🚶👑ـــرگرد پ.ن این ...

#دلمـ تنگـ شده واسه اون زینــ قبلی کهـ همیشهـ $میخندیـد دلم تنگـ شده واسـه اون پنـج خل وچلیـ که همـیشه سبب #خنـده ی ما میشـدن #دلـم تنگ شده خـیلی خیـلی #زیـن پـلیز #بـرگرد😣😢😿😔بــــ🚶👑ـــرگرد پ.ن این عکـس بسی زیباســـت❤

۲۰ شهریور 1395
4K