نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دلتـ (۷ تصویر)

یوقتایے #دلتـ💜 ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزیـ ..فقط از #خودتـ .. بخاطر وقفـ کردن بیش از حَدتـ واس کسایےکع لایق

یوقتایے #دلتـ💜 ـ میگیره ولےنـ از کسےنـ از چیزیـ ..فقط از #خودتـ .. بخاطر وقفـ کردن بیش از حَدتـ واس کسایےکع لایق"همه ات نبودن کع توجوابـ بدیهاشون فقط لبخند زدیـ کع مبادا اخمِ کوچیکےازتو دلشونو بلرزونع..کع خوبےهاشونو اونقدر بزرگـ کردیـ کع بـ باور خوبیـ مطلقـ برسن کع هعےندیدع گرفتےوگذشتے.. وقتےهم ...

۲۳ مهر 1398
11K
اونیکع بهـ #دلتـ🔫 💜 ـ بشینع زیباترینهـ براتـ. حالا هعیـ هر روز بگینـ منـ قد بلند میخوام. منـ سبزهـ میخوامـ. منـ زهرمار میخوام سعیدطبری🔫 💙 chnl.me telegram.me/shahrag_yakhi 🐬 @mazroni_rika Chnl.awli https://t.me/romeojulietz 🍃

اونیکع بهـ #دلتـ🔫 💜 ـ بشینع زیباترینهـ براتـ. حالا هعیـ هر روز بگینـ منـ قد بلند میخوام. منـ سبزهـ میخوامـ. منـ زهرمار میخوام سعیدطبری🔫 💙 chnl.me telegram.me/shahrag_yakhi 🐬 @mazroni_rika Chnl.awli https://t.me/romeojulietz 🍃

۲۸ مرداد 1398
3K
#هیچوقتـ از حرفاییـ{{🌹 🌙 }} کهـ موقعـ #عصبانیتـ زدیـ{{👻 🍃 }} پشیمونـ نشو چونـ{{🐙 🌸 }} اونا حرفِایـ #دلتـ بودهـ‌{{😻 ✨ }} #kai#exo#کای#اکسو #⚜ •[ملانـۓ]•⚜

#هیچوقتـ از حرفاییـ{{🌹 🌙 }} کهـ موقعـ #عصبانیتـ زدیـ{{👻 🍃 }} پشیمونـ نشو چونـ{{🐙 🌸 }} اونا حرفِایـ #دلتـ بودهـ‌{{😻 ✨ }} #kai#exo#کای#اکسو #⚜ •[ملانـۓ]•⚜

۱۸ اسفند 1396
50
#شرطـ عشقـ ❤ #اینہـ کہـ #دلتـ آغوشـشو بخواد .. #نہـ تنشو

#شرطـ عشقـ ❤ #اینہـ کہـ #دلتـ آغوشـشو بخواد .. #نہـ تنشو

۶ دی 1395
47
#هـــر #وقتـ #دلتـ #شکست #بدونـ#حلالـــــــــت#کـــردمـ

#هـــر #وقتـ #دلتـ #شکست #بدونـ#حلالـــــــــت#کـــردمـ

۲۲ شهریور 1395
55
یه وقتاییـ یهو یهـ چیزیـ یادتـ میاد و یهو #دلتـ میگیرهـ

یه وقتاییـ یهو یهـ چیزیـ یادتـ میاد و یهو #دلتـ میگیرهـ

۲۸ اردیبهشت 1395
1K