نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دستاورد (۳۷ تصویر)

۱۰ آبان 1397
48K
۳ آبان 1397
64K
۳ آبان 1397
61K
۱۹ مرداد 1397
47K
۵ مرداد 1397
32K
۲۵ خرداد 1397
36K
۱ فروردین 1397
31K
۲۴ اسفند 1396
33K
۳۰ بهمن 1396
27K
#آمد-نیوز #دستاورد-انقلاب #قصر_شیرین

#آمد-نیوز #دستاورد-انقلاب #قصر_شیرین

۲۷ آذر 1396
7K
🔴 روحانی درادامه برنامه‌های تبلیغاتی خود، راه‌آهن‌ بدون ایستگاه همدان را #افتتاح کرد!😳😆 ساخت این پروژه در دولت‌قبل آغاز شده.. #علی_برکت_الله #دستاورد #انتخابات

🔴 روحانی درادامه برنامه‌های تبلیغاتی خود، راه‌آهن‌ بدون ایستگاه همدان را #افتتاح کرد!😳😆 ساخت این پروژه در دولت‌قبل آغاز شده.. #علی_برکت_الله #دستاورد #انتخابات

۱۸ اردیبهشت 1396
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و ششم #برجام آدرس انحرافی جنگ !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و ششم #برجام آدرس انحرافی جنگ !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا کردند، ...

۱۷ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و پنجم #برجام عقب افتادگی دانش هسته ای !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و پنجم #برجام عقب افتادگی دانش هسته ای !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را ...

۱۶ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و چهارم #برجام تحمیل به روش ترساندن !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و چهارم #برجام تحمیل به روش ترساندن !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا ...

۱۴ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و سوم #برجام تحریف واقعیت !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و سوم #برجام تحریف واقعیت !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا کردند، در ...

۱۳ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و دوم #برجام تحقیق و توسعه دکوری !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و دوم #برجام تحقیق و توسعه دکوری !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا ...

۱۲ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و یکم #برجام سرمایه گذاری در خیال !!!! -_- . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیست و یکم #برجام سرمایه گذاری در خیال !!!! -_- . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را ...

۱۱ مرداد 1395
3K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیستم #برجام تحقیر ملت ایران !!!! -_- . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد بیستم #برجام تحقیر ملت ایران !!!! -_- . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا کردند، در ...

۱۰ مرداد 1395
94
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد نوزهم #برجام گفتار درمانی !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد نوزهم #برجام گفتار درمانی !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا کردند، در انبوه اخبار ...

۹ مرداد 1395
4K
به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد هجدهم #برجام خرس وسط شدن ایران !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان ...

به نام خدا سلسله پستهای روشنگری پیرامون #برجام برای ثبت در تاریخ #دستاورد هجدهم #برجام خرس وسط شدن ایران !!!! . . . #پ.ن؛ نباید گذاشت به همین راحتی و با #دروغگویی_های فراوان، قالب کنندگان قرارداد خسارت بار #برجام که بدون رعایت #شروط_رهبری و #قانون_مجلس آن را اجرا کردند، در ...

۷ مرداد 1395
88