نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دستانش (۶ تصویر)

حسِ لمس #دستانش خوشایند ترین ممکنِ وجود است اگر در خیال نباشد! #مائده_عابدیان

حسِ لمس #دستانش خوشایند ترین ممکنِ وجود است اگر در خیال نباشد! #مائده_عابدیان

۲۰ فروردین 1398
5K
#زمستان یک #تو می‌خواهد یک #تو که #دستانش را بشود بی هیچ #دلهره‌‌ای گرفت...

#زمستان یک #تو می‌خواهد یک #تو که #دستانش را بشود بی هیچ #دلهره‌‌ای گرفت...

۱۵ دی 1397
13K
حسِ لمس #دستانش خوشایند ترین ممکنِ وجود است اگر در خیال نباشد! #مائده_عابدیان

حسِ لمس #دستانش خوشایند ترین ممکنِ وجود است اگر در خیال نباشد! #مائده_عابدیان

۱۴ فروردین 1397
4K
💖زمستان یڪ

💖زمستان یڪ " تو " مے ‌خواهد 💖یڪ " تو " ڪه #دستانش را بشود بے هیچ #دلهره‌‌اے گرفت 💖یڪ " تو " ڪه بشود این خیابان‌هاے #یخ_زده را 💖گرم #قدم زد... 🌨

۵ دی 1396
4K
این آدمها نه #رفتن بلد هستند و نه #ماندن می‌‌دانند بفهم دیگر این روزها پشت سر هر #دوستت_دارم دستی‌ ‌ست که #عاشقانه‌هایش سهم تو می‌‌شود و #دستانش سهم دیگری گاهی وقتها آدم چقدر دلش می‌‌خواهد ...

این آدمها نه #رفتن بلد هستند و نه #ماندن می‌‌دانند بفهم دیگر این روزها پشت سر هر #دوستت_دارم دستی‌ ‌ست که #عاشقانه‌هایش سهم تو می‌‌شود و #دستانش سهم دیگری گاهی وقتها آدم چقدر دلش می‌‌خواهد فقط به #خودش تکیه کند وقتی‌ هیچ وقت #احساس این آدمها به تو #نزدیک نمی ...

۱۸ مرداد 1396
12K
هوالعشــــــ❤️ـــق . #ڪوله پشتے اش رابرداشت؛#چفیه اش رابه دورِ#گردن انداخت؛و تو... . ماتِ #حرڪاتش؛به #قطرات #اشڪت اجازه #سقوط مے دهے... . هنوزباورت نمے شود؛...او مے خواهد برود . سمتت مے اید؛زیر#لب زمزمه مے کند

هوالعشــــــ❤️ـــق . #ڪوله پشتے اش رابرداشت؛#چفیه اش رابه دورِ#گردن انداخت؛و تو... . ماتِ #حرڪاتش؛به #قطرات #اشڪت اجازه #سقوط مے دهے... . هنوزباورت نمے شود؛...او مے خواهد برود . سمتت مے اید؛زیر#لب زمزمه مے کند "نمے خواے #سربندم رو تو ببندے؟" . به #دستانش خیره مےشوے؛سربندے به نوشته ے ❤️ یاعبـــــاس❤️ ...

۳۱ اردیبهشت 1396
14K