نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دستامو (۸ تصویر)

😍😍😍 اگه یه #روز #آلزایمرم بگیرم، #دستامو بگیری، تو #چشمام زل بزنی و #بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی #دوباره #عاشقت میشم 😘

😍😍😍 اگه یه #روز #آلزایمرم بگیرم، #دستامو بگیری، تو #چشمام زل بزنی و #بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی #دوباره #عاشقت میشم 😘

۱۳ اسفند 1397
3K
#دستامو که میگیری دستام بوی عطر دستاتو میده چطوری میتونستم دوستت نداشته باشم؟؟!! T.me/Delllbaraneh 🌱🌼

#دستامو که میگیری دستام بوی عطر دستاتو میده چطوری میتونستم دوستت نداشته باشم؟؟!! T.me/Delllbaraneh 🌱🌼

۱۴ شهریور 1397
8K
#دستامو گرفت و گفت

#دستامو گرفت و گفت "تا تَهِش باهاتم،ولت نمیکنم" پرسیدم "تَهِش کجاست؟" جواب داد "روزِ مرگِمون" خندیدم... گفتم "نمیتونی، قولیُ نده که بعداً بزنی زیرِش!" روبروم وایساد... زُل زد توی چشمام نَفَسَم حبس شد گفت "نه میرم... نه اجازه میدم که بری.. تو مالِ منی، فِکرِ رفتن و از سَرِت بیرون ...

۴ خرداد 1397
5K
#دستامو گرفت و گفت

#دستامو گرفت و گفت "تا تَهِش باهاتم،ولت نمیکنم" پرسیدم "تَهِش کجاست؟" جواب داد "روزِ مرگِمون" خندیدم... گفتم "نمیتونی، قولیُ نده که بعداً بزنی زیرِش!" روبروم وایساد... زُل زد توی چشمام نَفَسَم حبس شد گفت "نه میرم... نه اجازه میدم که بری.. تو مالِ منی، فِکرِ رفتن و از سَرِت بیرون ...

۳ فروردین 1397
7K
#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

۴ مهر 1395
7K
#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

۱ مهر 1395
4K
فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

۱۵ شهریور 1395
5K
دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... ——————————

دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... ——————————

۷ فروردین 1395
10K