نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

در_محضر_قرآن (۱۹ تصویر)

#در_محضر_قرآن نکته عجیبی است! قرآن حتی از پیامبر هم دستگیری می کند |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن نکته عجیبی است! قرآن حتی از پیامبر هم دستگیری می کند |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱ روز پیش
4K
#در_محضر_قرآن مقام محمود |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن مقام محمود |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۲ روز پیش
7K
#در_محضر_قرآن وظیفه ما در برابر قرآن چیست؟ وظیفه چهارم: عمل |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن وظیفه ما در برابر قرآن چیست؟ وظیفه چهارم: عمل |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۲ روز پیش
4K
#در_محضر_قرآن سخت است ولی راهی جر این نیست فقط برای خدا باید زندگی کرد |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن سخت است ولی راهی جر این نیست فقط برای خدا باید زندگی کرد |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۶ روز پیش
6K
#در_محضر_قرآن پاداش پنهان زیارت |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن پاداش پنهان زیارت |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۷ روز پیش
4K
#در_محضر_قرآن اگر خدا اراداه کند... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#در_محضر_قرآن اگر خدا اراداه کند... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱ هفته پیش
7K
#در_محضر_قرآن وظیفه ما در مقابل قرآن؛ وظیفه سوم، تذکر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages/masjednama

#در_محضر_قرآن وظیفه ما در مقابل قرآن؛ وظیفه سوم، تذکر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages...

۱۳ مرداد 1396
8K
#در_محضر_قرآن پاشو کار کن! کار نکنی عبادتت هم قبول نیست. |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages/masjednama

#در_محضر_قرآن پاشو کار کن! کار نکنی عبادتت هم قبول نیست. |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages...

۱۳ مرداد 1396
6K
#در_محضر_قرآن چه کسانی تدبر می‌کنند؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages/masjednama

#در_محضر_قرآن چه کسانی تدبر می‌کنند؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages...

۴ خرداد 1396
7K
#در_محضر_قرآن هیچ اراده‌ای بالاتر از اراده خدا نیست... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن هیچ اراده‌ای بالاتر از اراده خدا نیست... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۱۸ اسفند 1395
4K
#در_محضر_قرآن وظیفه ما در قبال قرآن چیست؟ وظیفه دوم: تدبر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن وظیفه ما در قبال قرآن چیست؟ وظیفه دوم: تدبر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۱۰ اسفند 1395
3K
#در_محضر_قرآن بلد نیستی چه جوری مایه‌دار بشی؟ کاری نداره که... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن بلد نیستی چه جوری مایه‌دار بشی؟ کاری نداره که... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۷ اسفند 1395
3K
#در_محضر_قرآن نعمت‌های خدا دو گونه است مشروط و غیر مشروط... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن نعمت‌های خدا دو گونه است مشروط و غیر مشروط... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۴ اسفند 1395
3K
#در_محضر_قرآن گناه‌ها را زیر رو کنی، گناه‌تر از ناامیدی از رحمت خدا پیدا نمی‌کنی |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن گناه‌ها را زیر رو کنی، گناه‌تر از ناامیدی از رحمت خدا پیدا نمی‌کنی |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۴ اسفند 1395
3K
#در_محضر_قرآن بهتر نیست به جای بهشت و جهمنی کردن مردم، به دشمنی با دشمنان خدا بپردازیم؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن بهتر نیست به جای بهشت و جهمنی کردن مردم، به دشمنی با دشمنان خدا بپردازیم؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۴ اسفند 1395
2K
#در_محضر_قرآن ما باید به ایمان نیاوردن بعضی‌ها ایمان بیاوریم... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن ما باید به ایمان نیاوردن بعضی‌ها ایمان بیاوریم... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۳ اسفند 1395
2K
#در_محضر_قرآن بد بخت نکنی خودت را خدا نکرده. حواست هست؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن بد بخت نکنی خودت را خدا نکرده. حواست هست؟ |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۱ اسفند 1395
2K
#در_محضر_قرآن خیلی‌هامان ادا در می‌آوریم در حالی که در بزنگاه‌ها اهل صبر نیستیم |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن خیلی‌هامان ادا در می‌آوریم در حالی که در بزنگاه‌ها اهل صبر نیستیم |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۲۹ بهمن 1395
2K
#در_محضر_قرآن منظور از آیه معروف آیت‌الکرسی چه کسانی هستند؟ الله ولی الذین آمنوا... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#در_محضر_قرآن منظور از آیه معروف آیت‌الکرسی چه کسانی هستند؟ الله ولی الذین آمنوا... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۲۹ بهمن 1395
2K