نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

درس_مثنوی (۲ تصویر)

🔸 #درس_مثنوی ۱۴ #شرح_مثنوی 14 / #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع (۱۳۲) #صوفی ابن الوقت باشد ای #رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق (۱۳۳) تو مگر خود مرد صوفی نیستی ...

🔸 #درس_مثنوی ۱۴ #شرح_مثنوی 14 / #حجه_الاسلام_محمدرضا_رنجبر قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع (۱۳۲) #صوفی ابن الوقت باشد ای #رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق (۱۳۳) تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزد نیستی(۱۳۴) گفتمش پوشیده خوشتر سرّ #یار خود تو در ضمن ...

۳۰ مهر 1396
25K
🔸 #درس_مثنوی 13 #شرح_مثنوی 13 / حجه الاسلام #استادمحمدرضا_رنجبر #شمس در خارج اگر چه هست فرد می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد (۱۲۰) شمس جان کاو خارج آمد از اثیر نبودش در ذهن و در ...

🔸 #درس_مثنوی 13 #شرح_مثنوی 13 / حجه الاسلام #استادمحمدرضا_رنجبر #شمس در خارج اگر چه هست فرد می‌‌توان هم مثل او تصویر کرد (۱۲۰) شمس جان کاو خارج آمد از اثیر نبودش در ذهن و در خارج نظیر (۱۲۱) در تصور ذات او را گنج کو تا در آید در تصور ...

۲۲ مهر 1396
9K