نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

درجه_دار_ارتش (۱۰ تصویر)

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_جعفر_علی_ملکی فرزند جوادعلی متولد20آذر1339 #اهل_خرقان #شهرستان_زرندیه ، که در سال 1359 در #اهواز به #اسارت درآمد و در 08آبان 1366 در #اردوگاه_موصل_عراق به #شهادت رسیده و در #موصل مدفون ...

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_جعفر_علی_ملکی فرزند جوادعلی متولد20آذر1339 #اهل_خرقان #شهرستان_زرندیه ، که در سال 1359 در #اهواز به #اسارت درآمد و در 08آبان 1366 در #اردوگاه_موصل_عراق به #شهادت رسیده و در #موصل مدفون گردیدند . #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #درجه_دار_شهید #شهید_ارتش #اسیر_شهید #تقویم_تاریخ #روز_شمار_8آبان #ساوه #شهداء_را_از_یاد_نبریم ...

۸ آبان 1397
11K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_ابوالقاسم_عظیمی فرزند احمدعلی متولد 6فروردین 1321 #ساوه که در 8 آبان 1359 در #دزفول به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #درجه_دار_شهید #شهید_ارتش #تقویم_تاریخ #روز_شمار_8آبان #ساوه #شهداء_را_از_یاد_نبریم ...

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_ابوالقاسم_عظیمی فرزند احمدعلی متولد 6فروردین 1321 #ساوه که در 8 آبان 1359 در #دزفول به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید #درجه_دار_شهید #شهید_ارتش #تقویم_تاریخ #روز_شمار_8آبان #ساوه #شهداء_را_از_یاد_نبریم #Calendar_of_dates #Holy_Defense

۸ آبان 1397
11K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_محمدحسن_جلیلی فرزند محمدجلیل متولد 7بهمن 1332 #مزلقان_ساوه که در 26 مهر 1359 در #کرخه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_26مهر #Holy_Defense

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_محمدحسن_جلیلی فرزند محمدجلیل متولد 7بهمن 1332 #مزلقان_ساوه که در 26 مهر 1359 در #کرخه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_26مهر #Holy_Defense

۲۶ مهر 1397
4K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_احمد_سلامت فرزند سبزعلی متولد 5شهریور1341 #انجیلاوند_ساوه که در 24 مهر 1365 در #طلائیه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #روستای_انجیلاوند_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_24مهر #شهید_درجه_دار

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهید_احمد_سلامت فرزند سبزعلی متولد 5شهریور1341 #انجیلاوند_ساوه که در 24 مهر 1365 در #طلائیه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #جنگ_تحمیلی #شهید_ساوه #روستای_انجیلاوند_ساوه #شهید_ارتشی #تقویم_تاریخ #روز_شمار_24مهر #شهید_درجه_دار

۲۴ مهر 1397
7K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیدجعفرعلی_ملکی فرزند جوادعلی متولد20آذر1339اهل #خرقان_زرندیه ،که در8آبان1366در اردوگاه موصل عراق به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیدجعفرعلی_ملکی فرزند جوادعلی متولد20آذر1339اهل #خرقان_زرندیه ،که در8آبان1366در اردوگاه موصل عراق به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۷ آبان 1396
3K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیدابوالقاسم_عظیمی فرزند احمدعلی متولد 6فروردین 1321 اهل #ساوه که در 8آبان1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیدابوالقاسم_عظیمی فرزند احمدعلی متولد 6فروردین 1321 اهل #ساوه که در 8آبان1359 در #دزفول به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۷ آبان 1396
14K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #محمدحسن_جلیلی فرزند محمدجلیل متولد 7بهمن 1332 #مزلقان_ساوه که در 26 مهر 1359 در #کرخه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #محمدحسن_جلیلی فرزند محمدجلیل متولد 7بهمن 1332 #مزلقان_ساوه که در 26 مهر 1359 در #کرخه به #شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۲۶ مهر 1396
5K
گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیداحمد_سلامت فرزند سبزعلی متولد 5شهریور1341 #انجیلاوند_ساوه که در 24مهر 1365 در #طلائیه به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #شهید_ساوه #شهید_ارتش @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #درجه_دار_ارتش #شهیداحمد_سلامت فرزند سبزعلی متولد 5شهریور1341 #انجیلاوند_ساوه که در 24مهر 1365 در #طلائیه به شهادت رسیدند. #گنجینه_علوی_ساوجی #دفاع_مقدس #شهید_ساوه #شهید_ارتش @srazsaveh

۲۳ مهر 1396
4K
گرامی باد یاد و خاطر درجه دار #شهیدعلی_اصغر_میرزایی فرزند قربانعلی متولد 12آذر1335 #ساوه که در 9مهر 1359 در #خرمشهر به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #شهید_ساوه #درجه_دار_شهید #درجه_دار_ارتش #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر درجه دار #شهیدعلی_اصغر_میرزایی فرزند قربانعلی متولد 12آذر1335 #ساوه که در 9مهر 1359 در #خرمشهر به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #شهید_ساوه #درجه_دار_شهید #درجه_دار_ارتش #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۹ مهر 1396
8K
گرامی باد یاد و خاطر #جاویدالاثر #درجه_دار_ارتش #شهیدابراهیم_صفری فرزند حسین متولد 14شهریور1340 #احمدآباد #ساوه در 8مهر 1364در #دهلران به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #شهید #شهداء #شهید_ساوه #جاویدالاثر #مفقودالاثر #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

گرامی باد یاد و خاطر #جاویدالاثر #درجه_دار_ارتش #شهیدابراهیم_صفری فرزند حسین متولد 14شهریور1340 #احمدآباد #ساوه در 8مهر 1364در #دهلران به #شهادت رسیدند. #دفاع_مقدس #شهید #شهداء #شهید_ساوه #جاویدالاثر #مفقودالاثر #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۸ مهر 1396
6K