نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دختران_سرزمین_من (۳ تصویر)

هوا گرم است در خیابان با زبان روزه راه میروی زیباترین تندیس را باید به تو بدهند بانوی صبر این حرارت را تحمل میکنی و سیاهی چادرت را به رخ شراره های اتشین این شهر ...

هوا گرم است در خیابان با زبان روزه راه میروی زیباترین تندیس را باید به تو بدهند بانوی صبر این حرارت را تحمل میکنی و سیاهی چادرت را به رخ شراره های اتشین این شهر میکشی و بی صدا داد میزنی که رضای خدا را به تمام سختی ها میخرم ...

۳ تیر 1394
54
مگر این چادری عهد قجر عشوه هم می فهمد؟ . . نیشخندی زد و گفت: مگر این معشوقه دلبری می داند مگر این چادری عهد قجر عشوه هم می فهمد؟ راز صید پسران می داند؟ ...

مگر این چادری عهد قجر عشوه هم می فهمد؟ . . نیشخندی زد و گفت: مگر این معشوقه دلبری می داند مگر این چادری عهد قجر عشوه هم می فهمد؟ راز صید پسران می داند؟ با دو جمله بتواند بکند مست دلی؟ با نگاهی همه فرهاد کند؟همه مجنون بشوند؟ راه ...

۳ تیر 1394
99
ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺍﮔﺮﻫﺴﺘﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ ! ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ! ﺳﺮﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ! ﺑﻪ ﺭﻭﺿﻪ ﻭ ﺩﻋﺎ ...

ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺍﮔﺮﻫﺴﺘﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ ! ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻢ ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺍﺳﺖ! ﺳﺮﺳﺠﺎﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻡ! ﺑﻪ ﺭﻭﺿﻪ ﻭ ﺩﻋﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻫﻢ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ! ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﺎﺩﺭﻡ ...

۳ تیر 1394
140