نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دایی_وانیا (۲ تصویر)

سونیا: من زشتم. یلنا: تو موهای قشنگی داری. سونیا: نه! اینطور نیست. وقتی که زنی زیبا نباشد به او می‌گویند: «چه چشمان زیبایی داری و یا موهایت قشنگ است....» 📖 #دایی_وانیا ✍🏻 #آنتوان_چخوف

سونیا: من زشتم. یلنا: تو موهای قشنگی داری. سونیا: نه! اینطور نیست. وقتی که زنی زیبا نباشد به او می‌گویند: «چه چشمان زیبایی داری و یا موهایت قشنگ است....» 📖 #دایی_وانیا ✍🏻 #آنتوان_چخوف

۲۱ اردیبهشت 1398
9K
#معرفی_کتاب سونیا: من زشتم. یلنا: تو موهای قشنگی داری. سونیا: نه! اینطور نیست. وقتی که زنی زیبا نباشد به او می‌گویند: «چه چشمان زیبایی داری و یا موهایت قشنگ است....» 📖 #دایی_وانیا ✍🏻 #آنتوان_چخوف

#معرفی_کتاب سونیا: من زشتم. یلنا: تو موهای قشنگی داری. سونیا: نه! اینطور نیست. وقتی که زنی زیبا نباشد به او می‌گویند: «چه چشمان زیبایی داری و یا موهایت قشنگ است....» 📖 #دایی_وانیا ✍🏻 #آنتوان_چخوف

۲۰ اردیبهشت 1398
10K