نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دایره_انقلاب (۲ تصویر)

‏آن زمان که سطح دغدغه فکری شماها گفتن آقای تنها یا حضرت آقا بود،این جوان با ریش تراشیده و آستین کوتاه و شلوار لی به شهادت رسید! #دایره_انقلاب

‏آن زمان که سطح دغدغه فکری شماها گفتن آقای تنها یا حضرت آقا بود،این جوان با ریش تراشیده و آستین کوتاه و شلوار لی به شهادت رسید! #دایره_انقلاب "عشقالگر"

۲۳ شهریور 1396
3K
‏آن زمان که سطح دغدغه فکری شماها گفتن آقای تنها یا حضرت آقا بود،این جوان با ریش تراشیده و آستین کوتاه و شلوار لی به شهادت رسید! #دایره_انقلاب

‏آن زمان که سطح دغدغه فکری شماها گفتن آقای تنها یا حضرت آقا بود،این جوان با ریش تراشیده و آستین کوتاه و شلوار لی به شهادت رسید! #دایره_انقلاب "عشقالگر" @OfficialTwitTelegram

۷ شهریور 1396
509