نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دالایی_لاما (۱۵ تصویر)

❤🍃به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما

❤🍃به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما

۲ مهر 1398
3K
🍃به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما ☘☘

🍃به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما ☘☘

۲۹ مرداد 1398
5K
به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما #آنشرلـے👩🏻

به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید. #دالایی_لاما #آنشرلـے👩🏻

۲۷ تیر 1397
619
‏ هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی‌توانید به آنها کمک کنید حداقل آزار نرسانید. #دالایی_لاما

‏ هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی‌توانید به آنها کمک کنید حداقل آزار نرسانید. #دالایی_لاما

۲۱ تیر 1397
14K
وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.... #دالایی_لاما

وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.... #دالایی_لاما

۱۲ تیر 1397
6K
‍ هر وقت امکان دارد، مهربان باش! همیشه امکان دارد ... #دالایی_لاما

‍ هر وقت امکان دارد، مهربان باش! همیشه امکان دارد ... #دالایی_لاما

۹ تیر 1397
3K
.........: ⛱وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.... #دالایی_لاما

.........: ⛱وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.... #دالایی_لاما

۱ تیر 1397
6K
به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید... #دالایی_لاما

به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز ریشه ای برای برگشتن و دلیلی برای ماندن بدهید... #دالایی_لاما

۲۱ خرداد 1397
7K
#تنها دو روز از سال است که در آن نمی‌توان کاری انجام داد، یکی دیروز است و دیگری فردا! بنابراین؛ فرصت عشق ورزیدن، باور داشتن و زندگی کردن امروز است... #دالایی_لاما

#تنها دو روز از سال است که در آن نمی‌توان کاری انجام داد، یکی دیروز است و دیگری فردا! بنابراین؛ فرصت عشق ورزیدن، باور داشتن و زندگی کردن امروز است... #دالایی_لاما

۶ اسفند 1396
7K
به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز، ریشه ای برای برگشتن، و دلیلی برای ماندن بدهید... 👤 #دالایی_لاما

به کسانی که دوستشان دارید بالی برای پرواز، ریشه ای برای برگشتن، و دلیلی برای ماندن بدهید... 👤 #دالایی_لاما

۳۰ مهر 1396
3K
🔴 #دالایی_لاما رهبر کودک کشان #میانمار #بودایی طرفدار پرو پا قرص #میرحسین در #فتنه_88 بود #saverohingya @americanislam

🔴 #دالایی_لاما رهبر کودک کشان #میانمار #بودایی طرفدار پرو پا قرص #میرحسین در #فتنه_88 بود #saverohingya @americanislam

۲۵ تیر 1396
6K
هدف نخست ما در زندگے کمک به دیگران است و اگر نمے توانید به مردم کمک کنید حداقل علت درد مردم نباشید... #دالایی_لاما 🍃🍃🍃‌

هدف نخست ما در زندگے کمک به دیگران است و اگر نمے توانید به مردم کمک کنید حداقل علت درد مردم نباشید... #دالایی_لاما 🍃🍃🍃‌

۱ فروردین 1396
6K
#سخنی از بزرگان قهرمان واقعی کسی است که بر خشم و تنفر خود غلبه می کند. #دالایی_لاما #دانستیها_ویکی_ویسگون

#سخنی از بزرگان قهرمان واقعی کسی است که بر خشم و تنفر خود غلبه می کند. #دالایی_لاما #دانستیها_ویکی_ویسگون

۲۷ مهر 1395
321
ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. #دالایی_لاما #deep_feeling

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. #دالایی_لاما #deep_feeling

۳ فروردین 1395
1K
وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه را از دست داده ای که این را به دست آورده ای... #دالایی_لاما #deep_feeling

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه را از دست داده ای که این را به دست آورده ای... #دالایی_لاما #deep_feeling

۳ فروردین 1395
526