نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دافنه_دوموریه (۶ تصویر)

من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

۱ هفته پیش
6K
خوشبختی چیزی نیست... که بخواهی ان را به تملک خود دراوری, خوشبختی کیفیت تفکر است, حالت روحی ست, خوشبختی..., وابسته به جهان درون توست...! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست... که بخواهی ان را به تملک خود دراوری, خوشبختی کیفیت تفکر است, حالت روحی ست, خوشبختی..., وابسته به جهان درون توست...! #دافنه_دوموریه

۲۶ تیر 1396
5K
زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

۱۸ تیر 1396
4K
زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه 🆔 @logo_text_sticker

زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه 🆔 @logo_text_sticker

۱۲ تیر 1396
9K
زنان عشق را رمان می خواهند مردان داستان کوتاه! #دافنه_دوموریه

زنان عشق را رمان می خواهند مردان داستان کوتاه! #دافنه_دوموریه

۳ تیر 1396
6K
. زنان عشق را، رمان می‌خواهند مردان، داستان کوتاه !!!! #دافنه_دوموریه

. زنان عشق را، رمان می‌خواهند مردان، داستان کوتاه !!!! #دافنه_دوموریه

۱۲ خرداد 1396
4K