نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دافنه_دوموریه (۱۰ تصویر)

خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

۱۱ اردیبهشت 1397
10K
خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست … که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ، خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬ حالت روحی ست ؛ خوشبختی ..٬ وابسته به جهان درون توست …! #دافنه_دوموریه

۱۰ اردیبهشت 1397
4K
من چیزهای ساده را دوست دارم ! کتاب را ، تنهایی را ، یا بودن با کسی را که مرا می‌فهمد ..❤ #دافنه_دوموریه .

من چیزهای ساده را دوست دارم ! کتاب را ، تنهایی را ، یا بودن با کسی را که مرا می‌فهمد ..❤ #دافنه_دوموریه .

۶ اردیبهشت 1397
19K
تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد... #دافنه_دوموریه

تجملات هیچ‌وقت جاذبه‌ای برایم نداشت؛ چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب‌ها را، تنهایی را، یا بودن با کسی که من را می‌فهمد... #دافنه_دوموریه

۱۷ آبان 1396
10K
من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

من تا پایان عمرم به این می اندیشم زنی که عشق را می پذیرد تا چه اندازه بی دفاع میگردد... #دافنه_دوموریه

۲۳ شهریور 1396
7K
خوشبختی چیزی نیست... که بخواهی ان را به تملک خود دراوری, خوشبختی کیفیت تفکر است, حالت روحی ست, خوشبختی..., وابسته به جهان درون توست...! #دافنه_دوموریه

خوشبختی چیزی نیست... که بخواهی ان را به تملک خود دراوری, خوشبختی کیفیت تفکر است, حالت روحی ست, خوشبختی..., وابسته به جهان درون توست...! #دافنه_دوموریه

۲۶ تیر 1396
8K
زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه

۱۸ تیر 1396
5K
زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه 🆔 @logo_text_sticker

زنان عشق را، رمان می‌خواهند. مردان، داستان کوتاه ! #دافنه_دوموریه 🆔 @logo_text_sticker

۱۲ تیر 1396
10K
زنان عشق را رمان می خواهند مردان داستان کوتاه! #دافنه_دوموریه

زنان عشق را رمان می خواهند مردان داستان کوتاه! #دافنه_دوموریه

۳ تیر 1396
10K
. زنان عشق را، رمان می‌خواهند مردان، داستان کوتاه !!!! #دافنه_دوموریه

. زنان عشق را، رمان می‌خواهند مردان، داستان کوتاه !!!! #دافنه_دوموریه

۱۲ خرداد 1396
5K