نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

داستان_تصویری (۶ تصویر)

📖 #داستان_تصویری ✅ #ساده_زیستی پیرمرد گفت: آقا ببین چه حکومتی داریم. آدم واقعا لذت می‌برد... #شهید_رجایی 🗓 #هفته_دولت 🆔 @bas_epl

📖 #داستان_تصویری ✅ #ساده_زیستی پیرمرد گفت: آقا ببین چه حکومتی داریم. آدم واقعا لذت می‌برد... #شهید_رجایی 🗓 #هفته_دولت 🆔 @bas_epl

۵ شهریور 1396
8K
#داستان_تصویری | خمینی نه از شاه می‌ترسید و نه از آمریکا @hamian_honari

#داستان_تصویری | خمینی نه از شاه می‌ترسید و نه از آمریکا @hamian_honari

۱۲ خرداد 1396
3K
#داستان_تصویری | موشکی به پیشانی امام نخورد!

#داستان_تصویری | موشکی به پیشانی امام نخورد!

۱۱ خرداد 1396
3K
#داستان_تصویری | آقای طالقانی اصرار نکن!

#داستان_تصویری | آقای طالقانی اصرار نکن!

۱۱ خرداد 1396
3K
#داستان_تصویری | خمینی صرفا متعلق به مسلمانان نیست

#داستان_تصویری | خمینی صرفا متعلق به مسلمانان نیست

۱۱ خرداد 1396
3K
#داستان_تصویری | خمینی نه از شاه می‌ترسید و نه از آمریکا

#داستان_تصویری | خمینی نه از شاه می‌ترسید و نه از آمریکا

۱۱ خرداد 1396
3K