نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

داریوش_بزرگ (۹ تصویر)

ارزش گوناگونی فرهنگی نزد هخامنشیان هخامنشیان همواره به گوناگونی فرهنگی و زبان امپراتوری خود افتخار میکردند. به عنوان نمونه داریوش شاه در کتیبه DPa خود را مفتخر به حکمرانی بر مردمان گوناگون دانسته #هخامنشیان #داریوش_شاه ...

ارزش گوناگونی فرهنگی نزد هخامنشیان هخامنشیان همواره به گوناگونی فرهنگی و زبان امپراتوری خود افتخار میکردند. به عنوان نمونه داریوش شاه در کتیبه DPa خود را مفتخر به حکمرانی بر مردمان گوناگون دانسته #هخامنشیان #داریوش_شاه #داریوش_بزرگ

۱۴ مهر 1396
8K
داریوش شاه، شاه بزرگ #داریوش #داریوش_شاه #داریوش_بزرگ #شانزده_مهر #هخامنشیان #افتخار_ایران

داریوش شاه، شاه بزرگ #داریوش #داریوش_شاه #داریوش_بزرگ #شانزده_مهر #هخامنشیان #افتخار_ایران

۱۲ مهر 1396
12K
#داریوش_بزرگ : هر #ملتی هر #عقیده و #دینی که دارد برای خودش محترم است و اگر کسی گمان کند عقیده قوم دیگر نادرست است حق ندارد عقیده خودش را به بزور به آنها تحمیل کند. ...

#داریوش_بزرگ : هر #ملتی هر #عقیده و #دینی که دارد برای خودش محترم است و اگر کسی گمان کند عقیده قوم دیگر نادرست است حق ندارد عقیده خودش را به بزور به آنها تحمیل کند. #ایران #وطن #ایرانی #ایرانیان #داریوش #کشور_ایران #آریایی #افتخار_ایران #افتخار_ایرانی #سخنان_بزرگان #سخنان_ارزشمند #عصر_طلایی_ایران

۳۱ مرداد 1396
13K
ادامه یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: قائمی عقیده دارد که کوروش به آزادی یهودیان و آسایش آنان ابراز عالقه کرد، در صورتیکه داریوش از یهودیه دولتی میخواست آباد و آسوده که خود بر آن ...

ادامه یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: قائمی عقیده دارد که کوروش به آزادی یهودیان و آسایش آنان ابراز عالقه کرد، در صورتیکه داریوش از یهودیه دولتی میخواست آباد و آسوده که خود بر آن فرمان براند (قائمی، همان، ص156.) اما باز هم چنین تحلیلهایی قابل نقد هستند و به ...

۱۱ فروردین 1396
14K
ادامه یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: در مصر، در شهر الفانتین که در زمان تسلط ایران بر مصر، مقر یهودیها بود، نوشتهای به زبان آرامی پیدا کردهاند که موضوع آن، دستور صادره از داریوش ...

ادامه یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: در مصر، در شهر الفانتین که در زمان تسلط ایران بر مصر، مقر یهودیها بود، نوشتهای به زبان آرامی پیدا کردهاند که موضوع آن، دستور صادره از داریوش در سال ۴91 ق.م میباشد و عید «پسح» (همچنین معروف به فطیر، عید آزادی قوم ...

۱۱ فروردین 1396
9K
یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: کمبوجیه در راه بازگشت به ایران درگذشت. در این هنگام در پارس فردی به نام گئوماتا (بردیای دروغین) حکومت میکرد (امستد، 135۷ :ص 1۴5 .)داریوش به تخت نشستن خود ...

یهودیان در دوره ی داریوش بزرگ: کمبوجیه در راه بازگشت به ایران درگذشت. در این هنگام در پارس فردی به نام گئوماتا (بردیای دروغین) حکومت میکرد (امستد، 135۷ :ص 1۴5 .)داریوش به تخت نشستن خود را اینگونه معرفی میکند: آنگاه اهورهمزدا را به یاری طلبیدم، اهورهمزدا مرا پایید؛ 1۰ روز ...

۱۱ فروردین 1396
13K
کتاب نامه: – شهرکی، کوروش (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵). «اربابان جعل و تحریف کتیبه بیستون». پایگاه خردگان. نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=13456 – آموزگار، ژاله (فروردین و اردیبهشت ١۳۸۸). «کتیبه‌های هخامنشی و لوکوک». بخارا. شماره ۷۰. صص ۳١١-۳١۵. ...

کتاب نامه: – شهرکی، کوروش (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵). «اربابان جعل و تحریف کتیبه بیستون». پایگاه خردگان. نشانی رایاتاری: http://kheradgan.ir/?p=13456 – آموزگار، ژاله (فروردین و اردیبهشت ١۳۸۸). «کتیبه‌های هخامنشی و لوکوک». بخارا. شماره ۷۰. صص ۳١١-۳١۵. – شارپ، رلف نارمن (١۳۸۸). فرمان‌های شاهنشاهان هخامنشی. چاپ پازینه – لوکوک، پی‌یر (۱۳۸۹). کتیبه‌های ...

۲۵ شهریور 1395
141
حال برای روشن تر شدن موضوع ترجمه رلف نارمن شارپ متن این قسمت از کتیبه بیستون را آورده و برسی میکنیم. ابتدا خط میخی کتیبه بیستون با کد علمی DB را می‌آوریم و کلمه (اوزمَ ...

حال برای روشن تر شدن موضوع ترجمه رلف نارمن شارپ متن این قسمت از کتیبه بیستون را آورده و برسی میکنیم. ابتدا خط میخی کتیبه بیستون با کد علمی DB را می‌آوریم و کلمه (اوزمَ یا پَتیی) را که مورد نظر اربابان تحریف است و اصرار دارند آن را تیر ...

۲۵ شهریور 1395
3K
پس از مرگ ناگهانی کمبوجیه در بازگشت به ایران فردی به نام گئومات مغ به دروغ در پایتخت ادعا کرد من بردیا پسر کوروش هستم و به تخت نشست مدت سه سال فرمانروایی کرد. اما ...

پس از مرگ ناگهانی کمبوجیه در بازگشت به ایران فردی به نام گئومات مغ به دروغ در پایتخت ادعا کرد من بردیا پسر کوروش هستم و به تخت نشست مدت سه سال فرمانروایی کرد. اما داریوش متوجه فریب این بردیای دروغین می‌شود و در نهایت با دیگر بزرگان هم زمان ...

۲۵ شهریور 1395
4K