نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیلی_دلم_میخواهد_بدانم_همه_ی_این_سالهایی_که_مرا_نداری_چه_میکنی (۱ تصویر)

کلاس 106 | درِ کلاس های دانشگاه شیشه داشت ، آنقدری بود که بتوانی دوسوم کلاس را ببینی کلاس 106 دانشگاه جای خیلی دنجی بود ، انتهای راهرو بود ، کوچک و نُقلی کلاسش همیشه ...

کلاس 106 | درِ کلاس های دانشگاه شیشه داشت ، آنقدری بود که بتوانی دوسوم کلاس را ببینی کلاس 106 دانشگاه جای خیلی دنجی بود ، انتهای راهرو بود ، کوچک و نُقلی کلاسش همیشه خودمانی بود ، انگار که دوستانت را دعوت کرده ای به اتاق خودت من کمتر ...

۱۹ اردیبهشت 1398
175