نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیلی‌ها‌رفتن‌‌برا‌ما (۱ تصویر)

#یه‌حرفه‌دلی🙃 کاری‌به‌اتفاقایه‌اخیرندارم کاری‌به‌بی‌غیرتی‌بعضی‌ازمسئولین‌ندارم کاری‌به‌اختلاس‌هاندارم کاری‌به‌فاصله‌طبقاتی‌ندارم کاری‌به‌... من‌فردارو فقط‌وفقط به‌عشق‌حاج‌قاسم‌میرم🙂 #خیلی‌ها‌رفتن‌‌برا‌ما #ما‌هم‌میریم‌بخاطراونا♥ ️ ══════°✦ ❃ ✦°══════ ♡ #ʝѳiɳ ↴ ➣ @sarbazelashkarim

#یه‌حرفه‌دلی🙃 کاری‌به‌اتفاقایه‌اخیرندارم کاری‌به‌بی‌غیرتی‌بعضی‌ازمسئولین‌ندارم کاری‌به‌اختلاس‌هاندارم کاری‌به‌فاصله‌طبقاتی‌ندارم کاری‌به‌... من‌فردارو فقط‌وفقط به‌عشق‌حاج‌قاسم‌میرم🙂 #خیلی‌ها‌رفتن‌‌برا‌ما #ما‌هم‌میریم‌بخاطراونا♥ ️ ══════°✦ ❃ ✦°══════ ♡ #ʝѳiɳ ↴ ➣ @sarbazelashkarim

۲۱ بهمن 1398
4K