نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیام (۵۶ تصویر)

بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویت من#خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسی است

بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویت من#خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسی است

۱ هفته پیش
5K
من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم #خیام

من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم #خیام

۱ هفته پیش
6K
این شعر تقدیم به خانومم 💙💙💙 #خیام 💠 زان پیش که نام تو ز عالم برود مِی خور که چومی بِدل رسدغم برود بگشای سر زلف بتی بند به بند زان پیش که بند بندت ...

این شعر تقدیم به خانومم 💙💙💙 #خیام 💠 زان پیش که نام تو ز عالم برود مِی خور که چومی بِدل رسدغم برود بگشای سر زلف بتی بند به بند زان پیش که بند بندت ازهم برود.

۳ هفته پیش
9K
چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک هفت شِمُر، خواهی هشت، چون باید مُرد و آرزوها همه هِشْت، چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت. #خیام

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک هفت شِمُر، خواهی هشت، چون باید مُرد و آرزوها همه هِشْت، چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت. #خیام

۱۰ آذر 1396
4K
‌ یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند #خیام ‌

‌ یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند #خیام ‌

۱۰ آذر 1396
3K
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه پر کن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم ، برآرم یا نه ! #خیام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه پر کن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم ، برآرم یا نه ! #خیام

۱۷ آبان 1396
6K
چون #عهد نمی شود کسی #فردا را حالی #خوش_دار این #دل_پر_سودا را #می_نوش بماهتاب ای #ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را #خیام . #رباعی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

چون #عهد نمی شود کسی #فردا را حالی #خوش_دار این #دل_پر_سودا را #می_نوش بماهتاب ای #ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را #خیام . #رباعی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
9K
برخیزم و عزم باده ناب کنم رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم این عقل فضول پیشه را مشتی می بر روی زنم چنانکه در خواب کنم #خیام

برخیزم و عزم باده ناب کنم رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم این عقل فضول پیشه را مشتی می بر روی زنم چنانکه در خواب کنم #خیام

۸ آبان 1396
6K
چون #بلبل_مست راه در #بستان یافت روی #گل و #جام #باده را #خندان یافت آمد بزبان حال در گوشم گفت دریاب که #عمر_رفته را نتوان یافت #خیام . #رباعیات #ادبیات #شعر #گذر_عمر #نکات_اخلاقی #توجه_به_عمر #عمر_گذران ...

چون #بلبل_مست راه در #بستان یافت روی #گل و #جام #باده را #خندان یافت آمد بزبان حال در گوشم گفت دریاب که #عمر_رفته را نتوان یافت #خیام . #رباعیات #ادبیات #شعر #گذر_عمر #نکات_اخلاقی #توجه_به_عمر #عمر_گذران #برگشت_ناپذیری_عمر #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱ آبان 1396
12K
#خیام mental...❤

#خیام mental...❤

۳۰ مهر 1396
4K
هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

۲۵ مهر 1396
6K
چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

۲۵ مهر 1396
6K
از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

۲۵ مهر 1396
6K
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

۲۵ مهر 1396
6K
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده #خیام

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده #خیام

۲۵ مهر 1396
5K
از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو و آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو #خیام

از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو و آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو #خیام

۲۵ مهر 1396
5K
از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سروپای نازنینان جهان می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو #خیام

از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سروپای نازنینان جهان می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو #خیام

۲۵ مهر 1396
4K
من می نه ز بهر تنگدستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من می ز برای خوشدلی میخوردم اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم #خیام

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من می ز برای خوشدلی میخوردم اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم #خیام

۲۵ مهر 1396
4K
برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم #خیام

برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم #خیام

۲۵ مهر 1396
4K
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که ازین دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم #خیام

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که ازین دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم #خیام

۲۵ مهر 1396
4K