نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیام (۶۲ تصویر)

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه تو دانی و نه من هست از پس پرده گفتع گوی منو تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من ...

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه تو دانی و نه من هست از پس پرده گفتع گوی منو تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من #خیام

۳ هفته پیش
10K
قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بیخبران راه نه آنست و نه این #خیام

قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی کای بیخبران راه نه آنست و نه این #خیام

۲۲ اسفند 1396
5K
افسوس که نامه جوانی طی شد و آن تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی آمد کی شد #خیام

افسوس که نامه جوانی طی شد و آن تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام او بود شباب افسوس ندانم که کی آمد کی شد #خیام

۵ اسفند 1396
6K
نمایی از آرامگاه #خیام_نیشابوری_شاعر_بزرگ_ایرانی تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام ...

نمایی از آرامگاه #خیام_نیشابوری_شاعر_بزرگ_ایرانی تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام 🍃🌴

۵ اسفند 1396
5K
به دلبر دیوانه بگویید؛ بیاید دیوانه چو دیوانه ببیند؛ خوشش آید #خیام

به دلبر دیوانه بگویید؛ بیاید دیوانه چو دیوانه ببیند؛ خوشش آید #خیام

۳۰ بهمن 1396
10K
دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار بر پاره گلی لگد همی زد بسیار و آن گل بزبان حال با او می‌گفت من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار #خیام

دی کوزه‌گری بدیدم اندر بازار بر پاره گلی لگد همی زد بسیار و آن گل بزبان حال با او می‌گفت من همچو تو بوده‌ام مرا نیکودار #خیام

۵ بهمن 1396
10K
بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویت من#خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسی است

بعد از شکسپیر، دیکنز و والت ویت من#خیام صاحب بیشترین تعداد ضرب المثل به زبان انگلیسی است

۲۶ دی 1396
7K
من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم #خیام

من بی می ناب زیستن نتوانم بی باده کشید بار تن نتوانم من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم #خیام

۲۶ دی 1396
8K
این شعر تقدیم به خانومم 💙💙💙 #خیام 💠 زان پیش که نام تو ز عالم برود مِی خور که چومی بِدل رسدغم برود بگشای سر زلف بتی بند به بند زان پیش که بند بندت ...

این شعر تقدیم به خانومم 💙💙💙 #خیام 💠 زان پیش که نام تو ز عالم برود مِی خور که چومی بِدل رسدغم برود بگشای سر زلف بتی بند به بند زان پیش که بند بندت ازهم برود.

۱۳ دی 1396
11K
چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک هفت شِمُر، خواهی هشت، چون باید مُرد و آرزوها همه هِشْت، چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت. #خیام

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک هفت شِمُر، خواهی هشت، چون باید مُرد و آرزوها همه هِشْت، چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت. #خیام

۱۰ آذر 1396
6K
‌ یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند #خیام ‌

‌ یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند #خیام ‌

۱۰ آذر 1396
5K
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه پر کن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم ، برآرم یا نه ! #خیام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوش دلی گذارم یا نه پر کن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم ، برآرم یا نه ! #خیام

۱۷ آبان 1396
7K
چون #عهد نمی شود کسی #فردا را حالی #خوش_دار این #دل_پر_سودا را #می_نوش بماهتاب ای #ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را #خیام . #رباعی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

چون #عهد نمی شود کسی #فردا را حالی #خوش_دار این #دل_پر_سودا را #می_نوش بماهتاب ای #ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را #خیام . #رباعی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱۲ آبان 1396
12K
برخیزم و عزم باده ناب کنم رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم این عقل فضول پیشه را مشتی می بر روی زنم چنانکه در خواب کنم #خیام

برخیزم و عزم باده ناب کنم رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم این عقل فضول پیشه را مشتی می بر روی زنم چنانکه در خواب کنم #خیام

۸ آبان 1396
8K
چون #بلبل_مست راه در #بستان یافت روی #گل و #جام #باده را #خندان یافت آمد بزبان حال در گوشم گفت دریاب که #عمر_رفته را نتوان یافت #خیام . #رباعیات #ادبیات #شعر #گذر_عمر #نکات_اخلاقی #توجه_به_عمر #عمر_گذران ...

چون #بلبل_مست راه در #بستان یافت روی #گل و #جام #باده را #خندان یافت آمد بزبان حال در گوشم گفت دریاب که #عمر_رفته را نتوان یافت #خیام . #رباعیات #ادبیات #شعر #گذر_عمر #نکات_اخلاقی #توجه_به_عمر #عمر_گذران #برگشت_ناپذیری_عمر #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh

۱ آبان 1396
14K
#خیام mental...❤

#خیام mental...❤

۳۰ مهر 1396
4K
هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

۲۵ مهر 1396
8K
چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

۲۵ مهر 1396
7K
از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

۲۵ مهر 1396
7K
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

۲۵ مهر 1396
7K