نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خیام (۴۸ تصویر)

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری تا چند کنی بر گل مردم خواری انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای چه می‌پنداری #خیام

۳ روز پیش
4K
چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

چندان که نگاه می‌کنم هر سویی در باغ روانست ز کوثر جویی صحرا چو بهشت است ز کوثر گم گوی بنشین به بهشت با بهشتی رویی #خیام

۳ روز پیش
4K
از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

از کوزه‌گری کوزه خریدم باری آن کوزه سخن گفت ز هر اسراری شاهی بودم که جام زرینم بود اکنون شده‌ام کوزه هر خماری #خیام

۳ روز پیش
4K
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه پرکن قدح باده که معلومم نیست کاین دم که فرو برم برآرم یا نه #خیام

۳ روز پیش
4K
بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده #خیام

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل در خاک فرو ریزد و ما خاک شده #خیام

۳ روز پیش
3K
از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو و آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو #خیام

از تن چو برفت جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو و آنگاه برای خشت گور دگران در کالبدی کشند خاک من و تو #خیام

۳ روز پیش
3K
از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سروپای نازنینان جهان می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو #خیام

از آمدن و رفتن ما سودی کو وز تار امید عمر ما پودی کو چندین سروپای نازنینان جهان می‌سوزد و خاک می‌شود دودی کو #خیام

۳ روز پیش
2K
من می نه ز بهر تنگدستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من می ز برای خوشدلی میخوردم اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم #خیام

من می نه ز بهر تنگدستی نخورم یا از غم رسوایی و مستی نخورم من می ز برای خوشدلی میخوردم اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم #خیام

۳ روز پیش
2K
برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم #خیام

برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمانه تابی بخوریم کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم #خیام

۳ روز پیش
2K
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که ازین دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم #خیام

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یکدم عمر را غنیمت شمریم فردا که ازین دیر فنا درگذریم با هفت هزار سالگان سر بسریم #خیام

۳ روز پیش
2K
تا چند اسیر عقل هر روزه شویم در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم #خیام

تا چند اسیر عقل هر روزه شویم در دهر چه صد ساله چه یکروزه شویم در ده تو بکاسه می از آن پیش که ما در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم #خیام

۳ روز پیش
2K
. مرا بخوان که به #عشق تو #تشنه‌ تر باشم . بخوان که مثل #خیام تو #شعله‌ ور باشم

. مرا بخوان که به #عشق تو #تشنه‌ تر باشم . بخوان که مثل #خیام تو #شعله‌ ور باشم

۲ هفته پیش
4K
قومی متفکرنداندرره دین قومی به گمان فتاده درراه یقین میترسم ازآنکه ،بانگ آیدروزی کای بیخبران راه نه آنست ونه این! #خیام

قومی متفکرنداندرره دین قومی به گمان فتاده درراه یقین میترسم ازآنکه ،بانگ آیدروزی کای بیخبران راه نه آنست ونه این! #خیام

۴ هفته پیش
11K
در کارگه #کوزه_گری رفتم دوش دیدم دوهزار #کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه بر آورد خروش کو #کوزه_گر و کوزه خر و کوزه فروش #خیام . مجموعه ظروف #سفالی #اشک در #فروشگاه_های_زنجیره ای #سلام ...

در کارگه #کوزه_گری رفتم دوش دیدم دوهزار #کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه بر آورد خروش کو #کوزه_گر و کوزه خر و کوزه فروش #خیام . مجموعه ظروف #سفالی #اشک در #فروشگاه_های_زنجیره ای #سلام . سایز 1: 560،000 ریال سایز 2: 960،000 ریال سایز 3: 1،060،000 ریال . #سفال ...

۲۵ شهریور 1396
16K
برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران #خیام 🌸عصرتون شاعرانه عزیزان🌸 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران #خیام 🌸عصرتون شاعرانه عزیزان🌸 ‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌

۲۴ شهریور 1396
5K
گویند کسان #بهشت با حور خوش است من می گویم که آب #انگور خوش است این #نقد بگیر و دست از آن نسیه بردار که #آواز دهل شنیدن از دور خوش است #خیام

گویند کسان #بهشت با حور خوش است من می گویم که آب #انگور خوش است این #نقد بگیر و دست از آن نسیه بردار که #آواز دهل شنیدن از دور خوش است #خیام

۳ شهریور 1396
11K
یک چند به کودکی باستاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و بر باد شدیم #خیام پ.ن : شلوار پاره می ...

یک چند به کودکی باستاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از خاک در آمدیم و بر باد شدیم #خیام پ.ن : شلوار پاره می پوشیدیم وقتی پاره مد نبود خخخخ عکاس : سارا نوری #نوستالژی #قدیما #روستاییا #روستا #خخخخ

۲۶ مرداد 1396
8K
بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد یک بد نکند تا به خودش، صد نرسد من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و به من بد نرسد #خیام

بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد یک بد نکند تا به خودش، صد نرسد من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و به من بد نرسد #خیام

۲۵ مرداد 1396
4K
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتد نه تو مانی و نه ...

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من #خیام

۱۱ مرداد 1396
7K
به نظرتون عکسش چطوره؟ تا کی ز چراغِ مسجد و دودِ کُنِشْت؟ تا کی ز زیانِ دوزخ و سودِ بهشت؟ رو بر سر لوح بین که استادِ قضا اندر ازل آن‌چه بودنی بود، نوشت. #خیام ...

به نظرتون عکسش چطوره؟ تا کی ز چراغِ مسجد و دودِ کُنِشْت؟ تا کی ز زیانِ دوزخ و سودِ بهشت؟ رو بر سر لوح بین که استادِ قضا اندر ازل آن‌چه بودنی بود، نوشت. #خیام #khayam

۱۶ تیر 1396
11K