نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوواهری (۱ تصویر)

#آزاد جاان #خوواهری #روحت شادویادت #گرامی ایشاالله جات توبهشت باشه #وصبری #خدا ب خونوادت بده #الهی #آمیـــــــن🙏 😔 😢 🌷 🌷 🌷

#آزاد جاان #خوواهری #روحت شادویادت #گرامی ایشاالله جات توبهشت باشه #وصبری #خدا ب خونوادت بده #الهی #آمیـــــــن🙏 😔 😢 🌷 🌷 🌷

۳ خرداد 1398
5K