نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوشبختے (۵ تصویر)

ناجوانمردااانست😐😑😂🙈👊 #خوشبختے‌در‌آنِ‌بدبختے😻😹✌💫

ناجوانمردااانست😐😑😂🙈👊 #خوشبختے‌در‌آنِ‌بدبختے😻😹✌💫

۲۵ تیر 1397
8K
شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب ...

شب آرامے بود مے‌روم در ایوان ، تا بپرسم از خود #زندگے یعنے چه؟ مادرم سینے چایـے در دست گلِ لبخندے چید ، هدیه‌اش داد به من خواهرم تکه نانے آورد ، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعرے آورد ، تکیه بر پشتے داد #شعر زیبایـے خواند ، ...

۱۶ مهر 1396
29K
هرگز برای #خوشبختے امروز و #فردانڪن #نماز وقت #خداستــــــ انرا به دیگران ندهیم هرگاه در اوج #قدرت بودی به #حباب فڪر ڪن هر چه #قفس تنگ تر باشد، #آزادی شیرین تر خواهد بود #دروغ مثل ...

هرگز برای #خوشبختے امروز و #فردانڪن #نماز وقت #خداستــــــ انرا به دیگران ندهیم هرگاه در اوج #قدرت بودی به #حباب فڪر ڪن هر چه #قفس تنگ تر باشد، #آزادی شیرین تر خواهد بود #دروغ مثل #برف است ڪه هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود هرگز از ڪسے ڪه همیشه ...

۱۴ اسفند 1395
48K
#خوشبختے یعنے ... واقف بودن به اینڪه هرچه #داریم، از #رحمت خداست ... وهرچه #نداریم از از #حڪمت خدا ... احساس #خوشبختـے یعنے همین ..

#خوشبختے یعنے ... واقف بودن به اینڪه هرچه #داریم، از #رحمت خداست ... وهرچه #نداریم از از #حڪمت خدا ... احساس #خوشبختـے یعنے همین ..

۱۲ دی 1395
4K
شاید همـہ #روزها خوب نباشد #اما چیزے خوب در همـہ روزها وجود دارد… قدر #آدمهایے ڪہ #دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی ڪہ دوستشان دارید بدانید… با هر انسانے چنان رفتار ڪن ڪہ انگار او ...

شاید همـہ #روزها خوب نباشد #اما چیزے خوب در همـہ روزها وجود دارد… قدر #آدمهایے ڪہ #دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی ڪہ دوستشان دارید بدانید… با هر انسانے چنان رفتار ڪن ڪہ انگار او بخشے از #خوشبختے توست… #خوشبخترین مخلوق خواهے بود. اگر امروزت را آنچنان زندگی ڪنے ڪہ ...

۷ اردیبهشت 1395
231