نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوزستانم (۴ تصویر)

#خوزستانم

#خوزستانم

۲۴ فروردین 1398
6K
😔😭اهواز#خوزستانم#تسلیت

😔😭اهواز#خوزستانم#تسلیت

۱ مهر 1397
7K
#اهل #خوزستانم روزگارم بد آسمانِ شهرم زرد! دلِ مردمانم خون شده است ... ریه هایم پرازخاک .. چشمهایم هموطن کم سو شده است... گویا ! آبی آسمانم گم

#اهل #خوزستانم روزگارم بد آسمانِ شهرم زرد! دلِ مردمانم خون شده است ... ریه هایم پرازخاک .. چشمهایم هموطن کم سو شده است... گویا ! آبی آسمانم گم"شایدم "مثل رود دز "کارون"کرخه"غارت شده است... اهل# خوزستانم هموطن... افکارمن ازبوی خاک.. بوی نفت و بوی گاز.. بوی شرجیو فــقـــر.. بوی خاک ...

۳۱ خرداد 1397
6K
#بوی خاک می دهد ذهن من اهل #خوزستانم روزگارم بد آسمان شهرم زرد !!! دل مردمانم #خون شده ست. . #ریه هایم پر از خاک ، چشم هایم هموطن! کم سو شده ست گویا ! ...

#بوی خاک می دهد ذهن من اهل #خوزستانم روزگارم بد آسمان شهرم زرد !!! دل مردمانم #خون شده ست. . #ریه هایم پر از خاک ، چشم هایم هموطن! کم سو شده ست گویا ! #آبی آسمانم گم، شایدم ، مثل #رود دز ، #کارون ، #کرخه ، #غارت شده ...

۲۴ بهمن 1396
20K