نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خورشـید (۱ تصویر)

#خورشـید بودن ، آنقـدر به #تـو می آید که ، تمامِ قاره ها را در مغربت بخوابانی و هر صبح از شرقِ #آغوشم طلوع کنی ...

#خورشـید بودن ، آنقـدر به #تـو می آید که ، تمامِ قاره ها را در مغربت بخوابانی و هر صبح از شرقِ #آغوشم طلوع کنی ...

۱۴ فروردین 1397
6K