نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوب_بمون (۱ تصویر)

اگر به انسان‌ها آزار برسونی، اگر کسی رو اذیت کنی، آخرش خودت ناراحت میشی؛ اگر کسی رو برنجونی خودت می‌رنجی و ناراحت میشی؛ به خودت برمیگرده! اگر خواستی از کسی ناراحتشی، بهتره اول خودتو جاش ...

اگر به انسان‌ها آزار برسونی، اگر کسی رو اذیت کنی، آخرش خودت ناراحت میشی؛ اگر کسی رو برنجونی خودت می‌رنجی و ناراحت میشی؛ به خودت برمیگرده! اگر خواستی از کسی ناراحتشی، بهتره اول خودتو جاش بذاری؛ ببین چرا ازت ناراحت شده؛ حتماً دلیلی داشته؛ اگر دلیلشو پیدا کردی باید نذاری ...

۵ دی 1395
3