نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خواهش_میکنم_دوستانتون_رو_تگ_کنید (۱۸ تصویر)

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان گل شب پنج شنبتون بخیر امروز شانزدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان گل شب پنج شنبتون بخیر امروز شانزدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با ششم ماه ربیع الثّانی سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی ...

۱۶ دی 1395
10K
روز هشتاد و هشتم کتابخوانی قسمت سیزدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیّهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری از جمله اینکه در روز عاشورا در پشت آن حضرت چین و چروکهایی دیده شد. ...

روز هشتاد و هشتم کتابخوانی قسمت سیزدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیّهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری از جمله اینکه در روز عاشورا در پشت آن حضرت چین و چروکهایی دیده شد. در این باره از امام سجّاد علیه السّلام سؤال کردند. حضرت فرمودند: این زخمها در ...

۱۴ دی 1395
14K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما شب دوشنبتون بخیر امروز سیزدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما شب دوشنبتون بخیر امروز سیزدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با سوّم ماه ربیع الثّانی سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ...

۱۳ دی 1395
10K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان عزیز متأسفانه نت درست و حسابی نداشتم اوّل مطالب دیروز شب یکشنبتون بخیر امروز دوازدهم دی ماه سال یک هزار و ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان عزیز متأسفانه نت درست و حسابی نداشتم اوّل مطالب دیروز شب یکشنبتون بخیر امروز دوازدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با دوّم ماه ربیع الثّانی سال یک ...

۱۳ دی 1395
9K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم درود و سلام بر همراهان عزیزم ظهر شنبتون عالی امروز یازدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم درود و سلام بر همراهان عزیزم ظهر شنبتون عالی امروز یازدهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با یکم ماه ربیع الثّانی سال یک هزار و چهارصد و سی و ...

۱۱ دی 1395
5K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان عزیزم صبح جمعتون قشنگ امروز دهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق با سی ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام دوستان عزیزم صبح جمعتون قشنگ امروز دهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق با سی ام ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی و ...

۱۰ دی 1395
5K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما دوستان گل ظهرتون بخیر و شادی امروز پنجشنبه نهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما دوستان گل ظهرتون بخیر و شادی امروز پنجشنبه نهم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با بیست و نهم ماه ربیع الاول سال یک هزار ...

۹ دی 1395
18K
روز هشتاد و یکم کتابخوانی قسمت دوازدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیّهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری در روایت است که امام پیرمردی را دید که وضو را به خوبی بلد نیست، ...

روز هشتاد و یکم کتابخوانی قسمت دوازدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیّهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری در روایت است که امام پیرمردی را دید که وضو را به خوبی بلد نیست، امام خواست به او یاد بدهد، امّا از اینکه او تحقیر شود حیا میکرد. به ...

۷ دی 1395
12K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما ظهرتون بخیر عزیزان امروز دوشنبه ششم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما ظهرتون بخیر عزیزان امروز دوشنبه ششم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با بیست و ششم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و ...

۷ دی 1395
3K
اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما صبحتون بخیر عزیزان متأسفانه نت نداشتم😔 مطالب رو از روز یکشنبه براتون میگذارم امروز یکشنبه پنجم دی ماه ...

اَعوُذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیمْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما صبحتون بخیر عزیزان متأسفانه نت نداشتم😔 مطالب رو از روز یکشنبه براتون میگذارم امروز یکشنبه پنجم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با بیست و ...

۷ دی 1395
7K
اَعُوذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیم مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیم بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما ظهرتون بخیر و نیکی امروز شنبه چهارم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر ...

اَعُوذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیم مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیم بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما ظهرتون بخیر و نیکی امروز شنبه چهارم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با بیست و چهارم ماه ربیع الاوّل سال یک هزار و چهارصد و سی ...

۴ دی 1395
3K
اَعُوذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیم بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم سلام دوستانم صبحتون بخیر امروز جمعه سوم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با بیست ...

اَعُوذُ بِاللّهِ السَّمیعِ الْعَلیمْ مِنَ الشَّیطانِ اللَّعینِ الرَّجیم بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم سلام دوستانم صبحتون بخیر امروز جمعه سوم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با بیست و سوم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی ...

۳ دی 1395
603
بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما عزیزان ظهرتون بخیر و نیکی امروز پنجشنبه دوم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با بیست و دوم ...

بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما عزیزان ظهرتون بخیر و نیکی امروز پنجشنبه دوم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با بیست و دوم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی و بیست ...

۲ دی 1395
2K
روز هفتاد و چهارم کتابخوانی قسمت یازدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری حضرت وارد خانه شدند و چهار هزار درهم در عبایشان پیچیدند و آن را به ...

روز هفتاد و چهارم کتابخوانی قسمت یازدهم زیتون دکتر خلیل اللّه فاضلی ترجمهٔ خصائص الحسینیهٔ آیت اللّه شیخ جعفر شوشتری حضرت وارد خانه شدند و چهار هزار درهم در عبایشان پیچیدند و آن را به خاطر شرم و حیا از سائل از شکاف در خانه به او دادند و گفتند: ...

۳۰ آذر 1395
6K
بِسْمِ اللّهُ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما عزیزان همراه ظهرتون بخیر و نیکی امروز دوشنبه بیست و نهم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با ...

بِسْمِ اللّهُ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام و درود بر شما عزیزان همراه ظهرتون بخیر و نیکی امروز دوشنبه بیست و نهم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق است با نوزدهم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هفت ماهی و ...

۲۹ آذر 1395
14K
بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما صبحتون بخیر امروز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با هجدهم ماه ربیع الاول سال یک ...

بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما صبحتون بخیر امروز یکشنبه بیست و هشتم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با هجدهم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی و هجدهم ماه دسامبر سال دو هزار ...

۲۸ آذر 1395
11K
بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما عزیزان دل صبح عیدتون بخیر و شادی امروز شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق با هفدهم ماه ...

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم سلام بر شما عزیزان دل صبح عیدتون بخیر و شادی امروز شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی مطابق با هفدهم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی و هفدهم ماه ...

۲۷ آذر 1395
3K
بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرحیم درود بر شما عزیزان صبحتون بخیر امروز جمعه بیست و ششم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با شانزدهم ماه ربیع الاول سال ...

بِسمِ اللّهِ الرَّحمن الرحیم درود بر شما عزیزان صبحتون بخیر امروز جمعه بیست و ششم آذر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و پنج خورشیدی برابر است با شانزدهم ماه ربیع الاول سال یک هزار و چهارصد و سی و هشت ماهی و شانزدهم ماه دسامبر سال دو ...

۲۶ آذر 1395
5K