نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوان_چهارم (۲ تصویر)

#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل ...

#شاهنامه # #۹۶ #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #خوان_چهارم اسفندیار و زن جادو را ) اسفندیار ، گرگسار را فراخواند و سه جام می به او داد و منزل بعدی را پرسید . گرگسار گفت : در منزل بعد با زن جادوگر روبرو می‌شوی . او اگر بخواهد بیابان را چون دریا می‌کند ...

۱۸ دی 1398
24K
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_چهارم خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را اسفندیار در شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد به خان چهارم رسید. سپاه را به پشوتن سپرد و خود جامی شراب و ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_چهارم خوان چهارم کشتن اسفندیار زن جادو را اسفندیار در شب تیره با لشکر تاخت و چون خورشید برآمد به خان چهارم رسید. سپاه را به پشوتن سپرد و خود جامی شراب و طنبوری برداشت و به بیشه خرم و پر گلی که در آن نزدیکی بود آمد. ...

۱۰ تیر 1395
290