نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوان_پنجم (۲ تصویر)

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۵ #خوان_پنجم (کشتن اسفندیار سیمرغ را ) اسفندیار ، گرگسار را آورد و سه جام می به او داد و خوان بعدی را پرسید و او گفت : در این منزل کوهی می‌بینی که مرغی بر آن فرمانرواست و او مانند گرگ و جادوگر نیست و بسیار ...

۱۸ دی 1398
16K
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_پنجم خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را چون شب فرا رسید، اسفندیار با لشکرش به راه افتادند و تا بر آمدن خورشید راه می پیمودند. آن گاه اسفندیار لشکر را به برادر سپرد ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_پنجم خوان پنجم کشتن اسفندیار سیمرغ را چون شب فرا رسید، اسفندیار با لشکرش به راه افتادند و تا بر آمدن خورشید راه می پیمودند. آن گاه اسفندیار لشکر را به برادر سپرد و خود همان گردونه و صندوق و اسبان را برداشت و به کوه سر بر ...

۱۰ تیر 1395
281