نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خوان_سوم (۲ تصویر)

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی ...

#شاهنامه #اسفندیار #هفت_خوان_اسفندیار #۹۳ #خوان_سوم ( #کشتن اژدها سپس اسفندیار دستور داد تا گرگسار را نزد او آوردند و سه جام می به او دادند و خوان بعد را پرسیدند و او گفت : اژدهایی دژم نزدت می‌آید که از دهانش آتش بیرون می‌آید و مانند کوه خارا است اگر ...

۱۲ دی 1398
9K
#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_سوم خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را چون بامداد برآمد اسفندیار خفتان پوشید، لشکر را به پشوتن سپرد و خود در صندوق گردونه نشست و با اسبهای نیرومندش به سوی اژدها راند. اژدهای ...

#هفت_خوان_اسفندیار #شاهنامه #خوان_سوم خوان سوم کشتن اسفندیار اژدها را چون بامداد برآمد اسفندیار خفتان پوشید، لشکر را به پشوتن سپرد و خود در صندوق گردونه نشست و با اسبهای نیرومندش به سوی اژدها راند. اژدهای دمان که بانگ گردونه و اسبان را شنید، چون کوهی سیاه از جای جنبید، از ...

۱۰ تیر 1395
233