نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خمیازه (۴ تصویر)

بادهان باز#خمیازه بکشید! این کار اکسیژن بیشتری به بدن میرساند وباعث سرحالی مغز میشود نفس عمیق کشیدن نیزمیزان هوشیاری شما رابالا می‌برد

بادهان باز#خمیازه بکشید! این کار اکسیژن بیشتری به بدن میرساند وباعث سرحالی مغز میشود نفس عمیق کشیدن نیزمیزان هوشیاری شما رابالا می‌برد

۸ آبان 1396
10K
دلیل اصلی#خمیازه کشیدن ، داغ کردن#مغز است که خمیازه جهت خنک کردن آن انجام میشود !!

دلیل اصلی#خمیازه کشیدن ، داغ کردن#مغز است که خمیازه جهت خنک کردن آن انجام میشود !!

۲۰ مهر 1396
16K
#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند سرایت میکندکه این مساله نشانه مثبت درشخصیت اجتماعی است.#زنان بیش از#مردان و روانشناسان بیش از#مهندسان خمیازه میکشند.

#خمیازه اغلب به افرادی که حس همدردی بیشتری با دیگران دارند سرایت میکندکه این مساله نشانه مثبت درشخصیت اجتماعی است.#زنان بیش از#مردان و روانشناسان بیش از#مهندسان خمیازه میکشند.

۲۰ مرداد 1396
10K
وقتی کسی جلوی شما #خمیازه می کشد شما هم این کار را تکرار می کنید مسببِ این حالت، سلولهای عصبی خاصی است در مغز که به آنها #نورون های آینه ای می گویند وظیفه ی ...

وقتی کسی جلوی شما #خمیازه می کشد شما هم این کار را تکرار می کنید مسببِ این حالت، سلولهای عصبی خاصی است در مغز که به آنها #نورون های آینه ای می گویند وظیفه ی این نورون ها تقلیدِ #ناآگاهانه از رفتار و کردار دیگران است . مراقب #همنشینان خود ...

۸ مرداد 1396
16K