نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خصیل_دشت_به_وقت_دلتنگی (۱ تصویر)

پ ن ؛هم قدم با طلوع خورشید #خصیل_دشت_به_وقت_دلتنگی نوشتن آن‌هم بعد ماه‌ها سکوت، کار راحتی به نظر نمی‌رسد! یک جور حسِ غریبی داری! وقتی آن‌قدر با خودت دوست شده‌ای که دوست نداری احساسات دورنی‌ات را ...

پ ن ؛هم قدم با طلوع خورشید #خصیل_دشت_به_وقت_دلتنگی نوشتن آن‌هم بعد ماه‌ها سکوت، کار راحتی به نظر نمی‌رسد! یک جور حسِ غریبی داری! وقتی آن‌قدر با خودت دوست شده‌ای که دوست نداری احساسات دورنی‌ات را به کسی منتقل کنی . آن قدر گفتنی دارم که شاید با آنها بشود یک ...

۵ شهریور 1398
208