نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خرزهره (۴ تصویر)

#خرزهره_سفید #خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان کم، باعث #تحریکات_پوستی شده و در میزان زیاد،#آریتمی_قلبی ایجاد کند. تمام بخش ‌های این #گیاه می‌ تواند موجب #مسمومیت شود و حتّی تنفس ...

#خرزهره_سفید #خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان کم، باعث #تحریکات_پوستی شده و در میزان زیاد،#آریتمی_قلبی ایجاد کند. تمام بخش ‌های این #گیاه می‌ تواند موجب #مسمومیت شود و حتّی تنفس دود شاخه ی در حال سوختن آن نیز مشکلاتی در پی دارد. استفاده از شاخه‌ ...

۲۴ تیر 1397
231
#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان کم، باعث #تحریکات_پوستی شده و در میزان زیاد،#آریتمی_قلبی ایجاد کند. تمام بخش ‌های این #گیاه می‌ تواند موجب #مسمومیت شود و حتّی تنفس دود ...

#خرزهره #گیاهی_به_شدت_سمی است و تماس با آن می تواند در میزان کم، باعث #تحریکات_پوستی شده و در میزان زیاد،#آریتمی_قلبی ایجاد کند. تمام بخش ‌های این #گیاه می‌ تواند موجب #مسمومیت شود و حتّی تنفس دود شاخه ی در حال سوختن آن نیز مشکلاتی در پی دارد. استفاده از شاخه‌ های ...

۲۴ تیر 1397
215
#خرزهره برای نواحی خیلی سرد مناسب نیست❄ ️❌ بهترین رشد را در اقلیم گرم دارد،اما یخبندان را تا حدی تحمل می کند. در زمینهای لم یزرع،اگر آب کافی به آن برسد،خوب رشد می کند.💦

#خرزهره برای نواحی خیلی سرد مناسب نیست❄ ️❌ بهترین رشد را در اقلیم گرم دارد،اما یخبندان را تا حدی تحمل می کند. در زمینهای لم یزرع،اگر آب کافی به آن برسد،خوب رشد می کند.💦

۳ تیر 1397
15
#خرزهره ✅ درختچه ای سمی و همیشه سبز

#خرزهره ✅ درختچه ای سمی و همیشه سبز

۳ تیر 1397
16