نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاین (۱۰ تصویر)

#ردت اسمی ولیدی بسمک بس خفت یطلعلی #خاین💔

#ردت اسمی ولیدی بسمک بس خفت یطلعلی #خاین💔

۱۳ فروردین 1398
21
لا #خاین انی بیوم❌ لامنـطـی بـیـهـم😒✋ لیش من ادیر #العـیـن🤔 یکـثر #حجـیـهـم😕

لا #خاین انی بیوم❌ لامنـطـی بـیـهـم😒✋ لیش من ادیر #العـیـن🤔 یکـثر #حجـیـهـم😕

۱۷ بهمن 1397
60
تصاویرمربوط به اسنادی است که منافقین خودشان پس از کشتن مردم ایران در نشریه مجاهد منتشر کرده‌اند اما امروزه نمی‌خواهند اثری از آن‌ها باقی بماند. #مجاهدین-خلق #منافقین #خاین #فکرنو #بسیج_سایبری

تصاویرمربوط به اسنادی است که منافقین خودشان پس از کشتن مردم ایران در نشریه مجاهد منتشر کرده‌اند اما امروزه نمی‌خواهند اثری از آن‌ها باقی بماند. #مجاهدین-خلق #منافقین #خاین #فکرنو #بسیج_سایبری

۲۴ مرداد 1395
35
#شهید_محمدهادی_ذوالفقاری #مدافع_حرم #فتنه #جنبش_سبز #فتنه_سبز #خاتمی #هاشمی #موسوی #کروبی #اصلاحات #سبز_و_بنفش_نداره_فتنه_ادامه_داره #مخملی #اعتدال #راستگویان #دروغگویان #پلمپ #خیانت #خاین

#شهید_محمدهادی_ذوالفقاری #مدافع_حرم #فتنه #جنبش_سبز #فتنه_سبز #خاتمی #هاشمی #موسوی #کروبی #اصلاحات #سبز_و_بنفش_نداره_فتنه_ادامه_داره #مخملی #اعتدال #راستگویان #دروغگویان #پلمپ #خیانت #خاین

۱۱ خرداد 1395
57
#شهید_رسول_خلیلی #مدافع_حرم #فتنه #جنبش_سبز #فتنه_سبز #خاتمی #هاشمی #موسوی #کروبی #اصلاحات #سبز_و_بنفش_نداره_فتنه_ادامه_داره #مخملی #اعتدال #راستگویان #دروغگویان #پلمپ #خیانت #خاین

#شهید_رسول_خلیلی #مدافع_حرم #فتنه #جنبش_سبز #فتنه_سبز #خاتمی #هاشمی #موسوی #کروبی #اصلاحات #سبز_و_بنفش_نداره_فتنه_ادامه_داره #مخملی #اعتدال #راستگویان #دروغگویان #پلمپ #خیانت #خاین

۱۱ خرداد 1395
51
. اصلا میدونی چیه؟ کل #ایران مال هاشمیه، بجز حساب توییترش! . . . . . . . . . . . . . . . . . #خائن #خاین #نادان #ناآگاه #هاشمی #اکبر #اکبر_شاه ...

. اصلا میدونی چیه؟ کل #ایران مال هاشمیه، بجز حساب توییترش! . . . . . . . . . . . . . . . . . #خائن #خاین #نادان #ناآگاه #هاشمی #اکبر #اکبر_شاه #اکبر_هاشمی #موشک #گفتمان #رهبری #اقا #سید_علی #سید_علی_خامنه_ای #تقلب #توییتر_هاشمی #توییت_هاشمی #سیاسی #سیاست #سیاستمداران #طنز #طنز_سیاسی ...

۱۳ فروردین 1395
80
همکاری شبکه من و تو با اسراییل . . . (( قسمت دوم )) ؛ ----------------------------- ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ 10 ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ‌ ﻭ ﺗﻮ» ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؛ ﻭﯼ ...

همکاری شبکه من و تو با اسراییل . . . (( قسمت دوم )) ؛ ----------------------------- ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ 10 ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ‌ ﻭ ﺗﻮ» ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؛ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ 10 ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ "ﻭﺍﻻ‌" ...

۷ دی 1394
13
همکاری اسراییل با شبکه من و تو . . . (( قسمت سوم )) ؛ ----------------------------- ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺩﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ...

همکاری اسراییل با شبکه من و تو . . . (( قسمت سوم )) ؛ ----------------------------- ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺩﻩ‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﻫﻢ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ...

۷ دی 1394
21
همکاری شبکه من و تو با اسراییل . . . (( قسمت دوم )) ؛ ----------------------------- ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ 10 ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ‌ ﻭ ﺗﻮ» ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؛ ﻭﯼ ...

همکاری شبکه من و تو با اسراییل . . . (( قسمت دوم )) ؛ ----------------------------- ﺧﺒﺮ ﺷﺒﮑﻪ 10 ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ‌ ﻭ ﺗﻮ» ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ؛ ﻭﯼ ( کیوان عباسی ) ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﺎﻧﺎﻝ 10 ...

۷ دی 1394
12
ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻓﺘﻨﻪ‌ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» (( قسمت اول ))؛ ----------------------------- ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ‌‌ﻃﻠﺐ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩﻩ ...

ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖ ﻓﺘﻨﻪ‌ﮔﺮﺍﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» (( قسمت اول ))؛ ----------------------------- ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ‌‌ﻃﻠﺐ «ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ» ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﺟﻌﻠﯽ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﻓﺘﻨﻪ‌ﮔﺮﺍﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺟﺮﺍ ...

۷ دی 1394
35