نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاکسترش (۱ تصویر)

#روزگارِ بی #یاد تو #آزگار شده #خاکسترش به #باد رفته و #دودش در #ریه هایمان جا #خشک کرده

#روزگارِ بی #یاد تو #آزگار شده #خاکسترش به #باد رفته و #دودش در #ریه هایمان جا #خشک کرده

۲۵ تیر 1396
8K