نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خانومه (۶ تصویر)

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست! #خانومه..

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست! #خانومه..

۲۰ خرداد 1397
277
#خانومه مـن👩 ‍💼 زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍 بـدونه #هیجـانـی😔 تـا اینـکه تـو #اومـدی😻 یـه #اومـدنه یهـویـی🏃 اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری🙈 منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم❤ ️ تـا اینـکه بهـم ...

#خانومه مـن👩 ‍💼 زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود🌍 بـدونه #هیجـانـی😔 تـا اینـکه تـو #اومـدی😻 یـه #اومـدنه یهـویـی🏃 اولـا نمیـدونسـتم کـه #دوسـتم داری🙈 منـم بـا اینـکه دوسـتتـ داشـتم #خجـالتـم میگـرفتـ بهـت بگـم❤ ️ تـا اینـکه بهـم ابـراز #علـاقـه کـردی🗣 اون مـوقع واسـه من شیـرین تـرین لحـظه #زنـدگیـم بـود👅 بـا اینـکه جـوابـم ...

۱۲ آذر 1396
2K
👩 #اقایی جونم!??🙄 👦 ها!؟! #بگو!؟!! 👩 هااااااااا؟؟!! #به من گفتی هااااا نه تو به #من گفتی ها 👦 وای #داد نزززززن😐 😑 👩 میزنم به من گفتی ها 👦 خانومی #خوشگل من #نصفه شبی ...

👩 #اقایی جونم!??🙄 👦 ها!؟! #بگو!؟!! 👩 هااااااااا؟؟!! #به من گفتی هااااا نه تو به #من گفتی ها 👦 وای #داد نزززززن😐 😑 👩 میزنم به من گفتی ها 👦 خانومی #خوشگل من #نصفه شبی #اذیت نکن بگیر بخواب دیگ #شیطون خانوم 👩 #نوموووووخوووووام 👦 ای باوا پس #تو چی ...

۲۱ مرداد 1396
289
#خانومه چه عشــ❤ ️ــقے بشه این زنـــدگے به جاے طلا برا نشون ... انگشــ💍 ــتر عقیق با نوشتهٔ😇 #یازهــرا و #یاعلــی😍 #عشق_علوی💚 #حب_فاطمی💜

#خانومه چه عشــ❤ ️ــقے بشه این زنـــدگے به جاے طلا برا نشون ... انگشــ💍 ــتر عقیق با نوشتهٔ😇 #یازهــرا و #یاعلــی😍 #عشق_علوی💚 #حب_فاطمی💜

۲۶ خرداد 1396
179
👩 #اقایی جونم!??🙄 👦 ها!؟! #بگو!؟!! 👩 هااااااااا؟؟!! #به من گفتی هااااا نه تو به #من گفتی ها 👦 وای #داد نزززززن😐 😑 👩 میزنم به من گفتی ها 👦 خانومی #خوشگل من #نصفه شبی ...

👩 #اقایی جونم!??🙄 👦 ها!؟! #بگو!؟!! 👩 هااااااااا؟؟!! #به من گفتی هااااا نه تو به #من گفتی ها 👦 وای #داد نزززززن😐 😑 👩 میزنم به من گفتی ها 👦 خانومی #خوشگل من #نصفه شبی #اذیت نکن بگیر بخواب دیگ #شیطون خانوم 👩 #نوموووووخوووووام 👦 ای باوا پس #تو چی ...

۱۷ بهمن 1395
914
👨 🏻 عشقم یدقـه #چشـاتو ببـند😻 👧 🏻 وایـــــی بزار #بســتنیمو بوخـورم🍦 😋 👨 🏻 إی بـــابـا.ایـن #بستـنی فـرار نمیکنـه.یـدقـه بزار #کنـار😞 👧 🏻 إ بمـون #آخرشـه.بخولمش دیه😄 👨 🏻 بـــــابا چرا مثه بقیه #دخـترا ...

👨 🏻 عشقم یدقـه #چشـاتو ببـند😻 👧 🏻 وایـــــی بزار #بســتنیمو بوخـورم🍦 😋 👨 🏻 إی بـــابـا.ایـن #بستـنی فـرار نمیکنـه.یـدقـه بزار #کنـار😞 👧 🏻 إ بمـون #آخرشـه.بخولمش دیه😄 👨 🏻 بـــــابا چرا مثه بقیه #دخـترا نیسی اخه تو شــکمـو😭 👧 🏻 إ خـــــو #دوست دارم بستنی دیه😢 👨 🏻 خـب ...

۱۸ دی 1395
135