نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خالق_مهربان (۱ تصویر)

#خالق_مهربان🌿 . اجازه دهید

#خالق_مهربان🌿 . اجازه دهید "کلامتان" باعث قوتِ قلبِ دیگران شود... "اعمالتان" زنجیرهایِ گره خورده دیگران را باز کند... و "محبت"ِ شما نمایشی از محبت خالقِ مهربان باشد...

۲۳ دی 1398
5K