نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاقانی (۱۲۹ تصویر)

دوست‌تر دارمَت از هر دو جهان دوست‌تر دارم از خویشتنَت ... #خاقانی

دوست‌تر دارمَت از هر دو جهان دوست‌تر دارم از خویشتنَت ... #خاقانی

۷ روز پیش
4K
بوس از تو و جان از من، بازار چنین خوشتر ؟ #خاقانی

بوس از تو و جان از من، بازار چنین خوشتر ؟ #خاقانی

۱ هفته پیش
5K
جــان‌هـا همــه صیـد چشـم جـادوی «تـوانـد»! #خاقانی

جــان‌هـا همــه صیـد چشـم جـادوی «تـوانـد»! #خاقانی

۱ هفته پیش
3K
حاشا که مرا جز

حاشا که مرا جز "تو" در دیده کسی باشد #خاقانی

۲ هفته پیش
3K
خواهی که شود دل تو چون آئینه ده چیز برون کن از میان سینه حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت بغض و حسد و کبر و ریا و کینه #خاقانی

خواهی که شود دل تو چون آئینه ده چیز برون کن از میان سینه حرص و دغل و بخل و حرام و غیبت بغض و حسد و کبر و ریا و کینه #خاقانی

۲ هفته پیش
2K
ز جـان خـوش تـر چه باشـد؟ آن «تــو» بـاشـی...! #خاقانی

ز جـان خـوش تـر چه باشـد؟ آن «تــو» بـاشـی...! #خاقانی

۲۵ مهر 1398
3K
زلف جانان ترازوی عشـق است! #خاقانی

زلف جانان ترازوی عشـق است! #خاقانی

۲۵ مهر 1398
3K
جان بخشمت آن ساعت کز لب شکرم بخشی دانم که تو ز آن لب‌ها جانی دگرم بخشی #خاقانی

جان بخشمت آن ساعت کز لب شکرم بخشی دانم که تو ز آن لب‌ها جانی دگرم بخشی #خاقانی

۱۸ مهر 1398
5K
نه رای آنکه ز عشق تو روی برتابم نه جای آنکه به جوی تو بگذرد آبم #خاقانی

نه رای آنکه ز عشق تو روی برتابم نه جای آنکه به جوی تو بگذرد آبم #خاقانی

۱۸ مهر 1398
4K
امروز به حالیست ز سودا دل من ترسم نکشَد بی‌تو به فردا دل من #خاقانی

امروز به حالیست ز سودا دل من ترسم نکشَد بی‌تو به فردا دل من #خاقانی

۱۸ مهر 1398
4K
🍁🍃جــان‌هـا همــه صیـد چشـم جـادوی «تـوانـد»! #خاقانی 🍂

🍁🍃جــان‌هـا همــه صیـد چشـم جـادوی «تـوانـد»! #خاقانی 🍂

۱۷ مهر 1398
4K
﷽ 🍃🌼به نام خدای مهربان 🍃🌼به نام خدای ستایش شونده شروع کارها با نام مشکل گشایت: 🍃🌼یاٰ مَنْ لَهُ ثَناءٌ لاٰ یُحْصی ‌ عشق مهمان دل است و جان و دل مهمان او من دل ...

﷽ 🍃🌼به نام خدای مهربان 🍃🌼به نام خدای ستایش شونده شروع کارها با نام مشکل گشایت: 🍃🌼یاٰ مَنْ لَهُ ثَناءٌ لاٰ یُحْصی ‌ عشق مهمان دل است و جان و دل مهمان او من دل و جان پیش مهمان درکشم هر صبح‌دم ناگزیر جان بود جانان و از جان ناگزیر ...

۳۰ شهریور 1398
3K
چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد.. جان درتن آیدم چو پیامی رسد زدوست جانی برای من پیامی که میخرد؟ 👤 #خاقانی #فیض_کاشانی

چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد.. جان درتن آیدم چو پیامی رسد زدوست جانی برای من پیامی که میخرد؟ 👤 #خاقانی #فیض_کاشانی

۲۹ شهریور 1398
4K
✔بندی ز زلف کم کن و زنجیر ما بساز... #خاقانی

✔بندی ز زلف کم کن و زنجیر ما بساز... #خاقانی

۲۷ شهریور 1398
3K
مرا، خیال تو بالله که غم‌گسارتر از توست... #خاقانی 🍃🌺

مرا، خیال تو بالله که غم‌گسارتر از توست... #خاقانی 🍃🌺

۳ شهریور 1398
3K
مرا تا جان بود جانان تو باشی ز جان خوش تر چه باشد؟ آن تو باشی #خاقانی ️

مرا تا جان بود جانان تو باشی ز جان خوش تر چه باشد؟ آن تو باشی #خاقانی ️

۲۲ مرداد 1398
3K
‌✨ ما را شکار کرد و بیفکند و برنداشت💔 #خاقانی

‌✨ ما را شکار کرد و بیفکند و برنداشت💔 #خاقانی

۱۳ تیر 1398
3K
‌ نیست کسم غم‌گسار خوش به که باشم‌ ؟ #خاقانی

‌ نیست کسم غم‌گسار خوش به که باشم‌ ؟ #خاقانی

۱۲ تیر 1398
4K
چشم دارم ڪه مرا از

چشم دارم ڪه مرا از "تـو"♥️ پیامی برسد... #خاقانی #دسته_گل

۵ تیر 1398
3K
نوری و نهان از من، حوری و رَمان از من بوس از تو و جان از من، بازار چنین خوش‌تر... #خاقانی

نوری و نهان از من، حوری و رَمان از من بوس از تو و جان از من، بازار چنین خوش‌تر... #خاقانی

۲۴ خرداد 1398
3K