نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاص_خدا (۱ تصویر)

تورا گم کرده بودم تو را در امتداد اولین برگ پیچکمان ، تا انتهای یاس های کبود با چشمانم تعقیبت کردم و بعد یک آن گمت کردم .. اگر صدای واژه هایم را شنیدی من ...

تورا گم کرده بودم تو را در امتداد اولین برگ پیچکمان ، تا انتهای یاس های کبود با چشمانم تعقیبت کردم و بعد یک آن گمت کردم .. اگر صدای واژه هایم را شنیدی من هنوز در انتظار نگاه نافذت نفس میکشم .. ای خوب من .. لطفا هر چه ...

۲۵ فروردین 1398
34