نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاتمی_باغی_انقلاب (۸ تصویر)

جالبه دوستان اصلاحاتی عقل نداشت شون به رخ کشیدن حالا سن همه کوچک فرض میکنند و خودشون بابابزرگ درست نمونه اش همین دولت روحانی اما بخدا جهالت و کفر هم حدی داره اگه نمیفهمی لزومی ...

جالبه دوستان اصلاحاتی عقل نداشت شون به رخ کشیدن حالا سن همه کوچک فرض میکنند و خودشون بابابزرگ درست نمونه اش همین دولت روحانی اما بخدا جهالت و کفر هم حدی داره اگه نمیفهمی لزومی نداره اینگونه داد بزنی حالا فرق #باغی و #یاغی نمیدونی اشکال نداره چشمت هم ضعیف ...

۲۱ دی 1395
3K
چقدر جالبه که مدعیان اصلاحات مدام #تکرار_میکنن که #ادب_مرد_به_ز_دولت_اوست و #زنده_باد_مخالف_من و اینرو هم عنوان میکنن که این حرفهای گهربار از فرمایشات #خاتمی_باغی_انقلاب هستش..... چقدر تفاوت در گفتار و عمل البته کسانی هم هستند که ...

چقدر جالبه که مدعیان اصلاحات مدام #تکرار_میکنن که #ادب_مرد_به_ز_دولت_اوست و #زنده_باد_مخالف_من و اینرو هم عنوان میکنن که این حرفهای گهربار از فرمایشات #خاتمی_باغی_انقلاب هستش..... چقدر تفاوت در گفتار و عمل البته کسانی هم هستند که هرگز اینچیزها رو نمیبینن و نمیشنون دلیلشم هم بماند @ اقای خاتمی کاش حداقل از ...

۲۲ فروردین 1395
797
#فتنه #اصلاحات #فتنه_اکبر #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #کرسنت

#فتنه #اصلاحات #فتنه_اکبر #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #کرسنت

۶ دی 1394
900
#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر

#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر

۵ دی 1394
769
#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر

#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر

۵ دی 1394
748
#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

۵ دی 1394
654
#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

۵ دی 1394
475
#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

#فتنه #اصلاحات #خیانت #خاتمی_باغی_انقلاب #موسوی_فتنه_گر #فتنه_اکبر

۵ دی 1394
607