نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خائنی (۱ تصویر)

اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم حرف زد !! #منطق پدر خوانده ای #لجوج و #خائنی که گفتمان را به جای موشک می پسندد، این است که بودجه نظامی کشور را صرف تولید علم کنیم این ...

اکبر هاشمی رفسنجانی باز هم حرف زد !! #منطق پدر خوانده ای #لجوج و #خائنی که گفتمان را به جای موشک می پسندد، این است که بودجه نظامی کشور را صرف تولید علم کنیم این منطقی است که نه از سر جهالت بلکه نشأت گرفته از خیانت اوست. امام خامنه ...

۹ شهریور 1395
228