نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خآصـقرل (۵۰ تصویر)

سوال این بود :💋 🎆 #زندگیه خود را با 🌍 🦄 رسم شکل بکِـشید.! دو تا چشماشو👁 🙈 کشیدَم^،^ #خآصـقرل#عاشقانه#love

سوال این بود :💋 🎆 #زندگیه خود را با 🌍 🦄 رسم شکل بکِـشید.! دو تا چشماشو👁 🙈 کشیدَم^،^ #خآصـقرل#عاشقانه#love

۲ مهر 1396
131
have #you, that's all I #need^^💕 🖇 🌴 مَن [ طُ ] رو دارَم این هَمٍه چیزیِه کِ میخام^^💞 📯 💧 🏹 . #خآصـقرل#عاشقانه#love

have #you, that's all I #need^^💕 🖇 🌴 مَن [ طُ ] رو دارَم این هَمٍه چیزیِه کِ میخام^^💞 📯 💧 🏹 . #خآصـقرل#عاشقانه#love

۱۶ شهریور 1396
137
یِ شَبآییِـ کِ نیست..🌙 ⭐ ️.. حآلِ مَنـ روبِ رآه🌵 🕸 تـُ میکُنیـ اینـ دِلُ رورآستـ😍 ❤ ️‍ #خآصـقرل#عاشقانه#love

یِ شَبآییِـ کِ نیست..🌙 ⭐ ️.. حآلِ مَنـ روبِ رآه🌵 🕸 تـُ میکُنیـ اینـ دِلُ رورآستـ😍 ❤ ️‍ #خآصـقرل#عاشقانه#love

۱۶ شهریور 1396
86
ملآنیـ مآرتینز 😻 👻 دوشدآشتنی*8* پیچـ رسمی ملانی_مآرتینز👸 /تائو👑 /زینـ مالیک👶 /بم بم🦄 /سی ال🎭 /آیدی پآیین @got7_bam_ayshyn لطفا فآلوکنید**👐 🏾 #melanie_martinez #خآصـقرل

ملآنیـ مآرتینز 😻 👻 دوشدآشتنی*8* پیچـ رسمی ملانی_مآرتینز👸 /تائو👑 /زینـ مالیک👶 /بم بم🦄 /سی ال🎭 /آیدی پآیین @got7_bam_ayshyn لطفا فآلوکنید**👐 🏾 #melanie_martinez #خآصـقرل

۱۰ شهریور 1396
108
بی تو💔 ❌ هَرلَحظِــِ مرآ بی»ـم🖕 🙋 فروریختنـ استـ💤 👽 #خآصـقرل#V#وی#تهیونگ

بی تو💔 ❌ هَرلَحظِــِ مرآ بی»ـم🖕 🙋 فروریختنـ استـ💤 👽 #خآصـقرل#V#وی#تهیونگ

۸ شهریور 1396
102
-بذارید هرکی خواست{🎗 🌿 } -با هر بهونه‌ای بره ولی{🐾 ☃ } -با هیچ بهونه‌ الکی{🙇 🏻 💘 } -نذارید برگرده{🚂 🚧 } #خآصـقرل#تیلور

-بذارید هرکی خواست{🎗 🌿 } -با هر بهونه‌ای بره ولی{🐾 ☃ } -با هیچ بهونه‌ الکی{🙇 🏻 💘 } -نذارید برگرده{🚂 🚧 } #خآصـقرل#تیلور

۳ شهریور 1396
79
رُ سینَـ اَمـ جآیِ سَرِتـ...خآلیـــه💔 😜 #خیآلـــ*8_بآفی😻 ✨ #آرویـد http://sv.mylordmusic.com/Arvid%20-%20Khiyal%20Bafi%20-%20128.mp3 #کریس#KRIS #خآصـقرل

رُ سینَـ اَمـ جآیِ سَرِتـ...خآلیـــه💔 😜 #خیآلـــ*8_بآفی😻 ✨ #آرویـد http://sv.mylordmusic.com/A... #کریس#KRIS #خآصـقرل

۳۰ مرداد 1396
95
انــقد کع پُشتـ سرمـونـ حرفـ هستـ...(:💫 جـلومونـ عادمـ نیســ[=💤 👄 #خآصـقرل#لوهان#luhan

انــقد کع پُشتـ سرمـونـ حرفـ هستـ...(:💫 جـلومونـ عادمـ نیســ[=💤 👄 #خآصـقرل#لوهان#luhan

۲۹ مرداد 1396
93
•❥• F✿r you •❥• -سر و سامان بدهی❤ ️ -یا سر و سامان ببری💚 -قلبِ من💘 ✨ -سوی شما👼 🏼 🌸 -میلِ تپیدن دارد^.^♡ ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ #خآصـقرل#تهیون#taeyeon

•❥• F✿r you •❥• -سر و سامان بدهی❤ ️ -یا سر و سامان ببری💚 -قلبِ من💘 ✨ -سوی شما👼 🏼 🌸 -میلِ تپیدن دارد^.^♡ ❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀ #خآصـقرل#تهیون#taeyeon

۲۹ مرداد 1396
172
• همــــــہ • #دنیـــا🌏 • یـہ طـــرف {❤ ️} • #خنده هـاے ☺ ️ #تــو • یـہ طــرف دیگــه💑 🔺 #سهون #خآصـقرل

• همــــــہ • #دنیـــا🌏 • یـہ طـــرف {❤ ️} • #خنده هـاے ☺ ️ #تــو • یـہ طــرف دیگــه💑 🔺 #سهون #خآصـقرل

۲۸ مرداد 1396
121
1 2 3 حآلآ بیخیآلـ زندگی😹 👐 #خآصـقرل

1 2 3 حآلآ بیخیآلـ زندگی😹 👐 #خآصـقرل

۲۷ مرداد 1396
76
بآبَعضِیـ چیزآخآطر]ـه دآرَمـ🌈 ✨ مَثلآ بآاینآع😄 💓 http://s4.faz-sv.in/mr-reese/top/august2017/Hot%20100%20Billboard%20Singles%20Chart%20-%2013%20August%202017%20-%20MP3%20128/38.%20Kesha%20-%20Praying.mp3 #خآصـقرل

بآبَعضِیـ چیزآخآطر]ـه دآرَمـ🌈 ✨ مَثلآ بآاینآع😄 💓 http://s4.faz-sv.in/mr-rees... #خآصـقرل

۲۷ مرداد 1396
83
هَمیشِعـ|🖖 🏾 😻 ✨ | دَستـ نیافتنیـ باشـ|🌿 🐣 💉 | آدما برایـ|🐬 👽 💸 | چیزاییـ کعـ سختـ گیر میارنـ|📿 ☄ 🎐 | همعـ کار میکُننـ|👀 🗝 #خآصـقرل

هَمیشِعـ|🖖 🏾 😻 ✨ | دَستـ نیافتنیـ باشـ|🌿 🐣 💉 | آدما برایـ|🐬 👽 💸 | چیزاییـ کعـ سختـ گیر میارنـ|📿 ☄ 🎐 | همعـ کار میکُننـ|👀 🗝 #خآصـقرل

۲۷ مرداد 1396
155
آهنگـِ پیشنَهآدی🎧 🎻 http://s4.faz-sv.in/mr-reese/top/august2017/Hot%20100%20Billboard%20Singles%20Chart%20-%2013%20August%202017%20-%20MP3%20128/06.%20French%20Montana%20-%20Unforgettable%20(feat.%20Swae%20Le e).mp3 #خآصـقرل

آهنگـِ پیشنَهآدی🎧 🎻 http://s4.faz-sv.in/mr-rees... e).mp3 #خآصـقرل

۲۷ مرداد 1396
81
+[نگآت هِـرُوُئـینِ مَنِهـ💉 ✨ 💧 ☁ ️] #خآصـقرل#کریس#KRIS

+[نگآت هِـرُوُئـینِ مَنِهـ💉 ✨ 💧 ☁ ️] #خآصـقرل#کریس#KRIS

۲۶ مرداد 1396
91
میفمی؟؟؟؟😪 دوستـ دآره -💗 - دِلآشـ خور بِجآ لآسـ زدنـ 👉 😎 ول نَکُ ن اونیـ کِ دوستـ دآره🐾 😼 #بآلآسآیـ بیشتـر🙆 🙌 هنر نَکردی فآزنگرفتی^_^ فقطـ لآشی تر شدی😜 😹 #سوهو #sohu #لیدری #خآصـقرل

میفمی؟؟؟؟😪 دوستـ دآره -💗 - دِلآشـ خور بِجآ لآسـ زدنـ 👉 😎 ول نَکُ ن اونیـ کِ دوستـ دآره🐾 😼 #بآلآسآیـ بیشتـر🙆 🙌 هنر نَکردی فآزنگرفتی^_^ فقطـ لآشی تر شدی😜 😹 #سوهو #sohu #لیدری #خآصـقرل

۲۶ مرداد 1396
84
من عآشقِ دستآشمـ👻 🙌 عآشق موهآشمـ😻 🍃 عآشقِ لبآشمـ🙊 💎 عآشقِ لبآس پوشیدنشمـ👦 ✨ عآشق پوستشمـ👾 🍭 دستآشـ ، چشمآشـ👀 👐 طرز حرف زدنشـ😻 🍕 عآشقِ خندیدنشمـ👼 💋 عآشقِ گردنشمـ🍃 💦 عآشقِ صدآشمـ🐼 💘 عآشقِ ...

من عآشقِ دستآشمـ👻 🙌 عآشق موهآشمـ😻 🍃 عآشقِ لبآشمـ🙊 💎 عآشقِ لبآس پوشیدنشمـ👦 ✨ عآشق پوستشمـ👾 🍭 دستآشـ ، چشمآشـ👀 👐 طرز حرف زدنشـ😻 🍕 عآشقِ خندیدنشمـ👼 💋 عآشقِ گردنشمـ🍃 💦 عآشقِ صدآشمـ🐼 💘 عآشقِ أستآیلشمـ👑 🌙 عآشقِ عطرشمـ🍩 وقتۍ خوش حآلِ عآشقشمـ🙈 💉 وقتۍ خوش حآل نیسـ عآشقشمـ🌹 😻 ...

۲۵ مرداد 1396
45
جسارَتـ میخواهَـ ـ ـد••🐔 🍐 [• نزدیکـ شُدنـ بعـْ ••🙎 🏻 ✨ [• افکار دُخترے کہْ ••🌻 🌕 [• احساسَشـ را کُشتہ استـ ••🦄 💎 [• #خآصـقرل #سویونگ

جسارَتـ میخواهَـ ـ ـد••🐔 🍐 [• نزدیکـ شُدنـ بعـْ ••🙎 🏻 ✨ [• افکار دُخترے کہْ ••🌻 🌕 [• احساسَشـ را کُشتہ استـ ••🦄 💎 [• #خآصـقرل #سویونگ

۲۴ مرداد 1396
57
_یه آرزو بکن💫 🍃 +آرزو میکنم عشقمو زیر بارون ببوسم💋 +حالا تو یه آرزو بکن💫 🍃 🐾 _آرزو میکنم اون کسی باشم که تو زیر بارون میبوسیش🌛 ☔ #خآصـقرل #بکهیون

_یه آرزو بکن💫 🍃 +آرزو میکنم عشقمو زیر بارون ببوسم💋 +حالا تو یه آرزو بکن💫 🍃 🐾 _آرزو میکنم اون کسی باشم که تو زیر بارون میبوسیش🌛 ☔ #خآصـقرل #بکهیون

۲۴ مرداد 1396
15
تــــــ💋 ـــو.. 🌹 تمنای مـن ✨ یار مـــن 🍃 و جان مـنی؟؟؟ 💫 پس بمان..... 🌸 تا کـــه نمــانم 💗 به تمـــنای کسـی.. #CL #خآصـقرل

تــــــ💋 ـــو.. 🌹 تمنای مـن ✨ یار مـــن 🍃 و جان مـنی؟؟؟ 💫 پس بمان..... 🌸 تا کـــه نمــانم 💗 به تمـــنای کسـی.. #CL #خآصـقرل

۲۴ مرداد 1396
31