نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حیدر (۸۶۰ تصویر)

هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۹ ساعت پیش
3K
دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن روی انگشتر ما حضرت زهرا بی بی قدمی رنجه نما از سر احسان این پای تو و این سر ما حضرت زهرا #محمد_ناصری #مادر #فاطمیه #بی_بی ...

دادیم به حکاک عقیق دل و گفتیم حک کن روی انگشتر ما حضرت زهرا بی بی قدمی رنجه نما از سر احسان این پای تو و این سر ما حضرت زهرا #محمد_ناصری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۹ ساعت پیش
4K
مردی که کنده بود در قلعه را ز جا وا می کند پس از تو در خانه را به زور #حسین_زحمتکش #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

مردی که کنده بود در قلعه را ز جا وا می کند پس از تو در خانه را به زور #حسین_زحمتکش #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۹ ساعت پیش
4K
شکر خدا که نان شب ما حسین شد ممنون لطف مادر این خانواده ایم #علی_اکبر_لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

شکر خدا که نان شب ما حسین شد ممنون لطف مادر این خانواده ایم #علی_اکبر_لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۱ روز پیش
5K
ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم می سوخت حریم دل مولا چه حریمی آتش مزن آتش در و دیوار دلش را جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته ...

ای کاش در این بیت بسوزم که شنیدم می سوخت حریم دل مولا چه حریمی آتش مزن آتش در و دیوار دلش را جز فاطمه در قلب علی نیست مقیمی #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۱ روز پیش
6K
آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز پیغمبران پیاده می آیند و او سوار فریاد می زنند که سر خم کنید هان تا از صراط بگذرد آیات سجده دار هر جا نگاه می کنم انجا ...

آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز پیغمبران پیاده می آیند و او سوار فریاد می زنند که سر خم کنید هان تا از صراط بگذرد آیات سجده دار هر جا نگاه می کنم انجا مزار اوست پنهان و آشکار چنان ذات کردگار #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر ...

۱ روز پیش
6K
آتش به آشیانۀ مرغی نمی زنند.... وصال شیرازی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

آتش به آشیانۀ مرغی نمی زنند.... وصال شیرازی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۱ روز پیش
4K
تو راهیِ سفری و نرفته می‌بینی گرفته داغ نبود تو خانه را در بر تو رفته‌ای و پس از رفتنت خبر داری که مانده دیدۀ زینب هنوز هم بر در #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته ...

تو راهیِ سفری و نرفته می‌بینی گرفته داغ نبود تو خانه را در بر تو رفته‌ای و پس از رفتنت خبر داری که مانده دیدۀ زینب هنوز هم بر در #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۱ روز پیش
6K
ببین می توانی بمانی،بمان عزیزم تو خیلی جوانی،بمان #محمد_بیابانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

ببین می توانی بمانی،بمان عزیزم تو خیلی جوانی،بمان #محمد_بیابانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطمه

۱ روز پیش
5K
چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
7K
چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادرت تو #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
5K
عمریست دخیلم به ضریحی که نداری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

عمریست دخیلم به ضریحی که نداری #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
6K
چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید چشم او رفت سیاهی و حرم را گم کرد در پیِ چشم ترش چشم ترم تیر کشید #محمد_کیخسروی ...

چند گامی به عقب آمد و افتاد و شکست تا سرش خورد به دیوار سرم تیر کشید چشم او رفت سیاهی و حرم را گم کرد در پیِ چشم ترش چشم ترم تیر کشید #محمد_کیخسروی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
7K
آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی ...

آه از آن روز که کارم به تماشا افتاد رد پایی به روی چادرت آنجا افتاد من زمین خوردم و بانوی من از پا افتاد ضربه ای آمد و بر بازوی تو جا افتاد #حسن_لطفی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
8K
از هُرم آتش هم اگر پلکی بسوزد سخت است اشک از چشم های تر بیفتد #وحید_محمدی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

از هُرم آتش هم اگر پلکی بسوزد سخت است اشک از چشم های تر بیفتد #وحید_محمدی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
5K
ای کوثر علی چِقَدَر زود می روی بال و پر علی چقدر زود می روی بعد از نبی دلم به تو خوش بود فاطمه هم سنگر علی چقدر زود می روی #وحید_محمدی #مادر #فاطمیه #بی_بی ...

ای کوثر علی چِقَدَر زود می روی بال و پر علی چقدر زود می روی بعد از نبی دلم به تو خوش بود فاطمه هم سنگر علی چقدر زود می روی #وحید_محمدی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
7K
آسمان را به ریسمان بردند آسمان را کشان کشان بردند پیش چشمان دیگران بردند مادرم داد زد بمان! بردند بازوی مادرم سپر، اما #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

آسمان را به ریسمان بردند آسمان را کشان کشان بردند پیش چشمان دیگران بردند مادرم داد زد بمان! بردند بازوی مادرم سپر، اما #سید_حمیدرضا_برقعی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
4K
بزرگ بانوی این شهر باورت می شد ز خاک کوچه حسن گوشواره بردارد؟ علی اکبر لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

بزرگ بانوی این شهر باورت می شد ز خاک کوچه حسن گوشواره بردارد؟ علی اکبر لطیفیان #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
4K
مدد گرفته جهان از علی ولی باید علی بدون تو خود فکر دیگری بکند #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

مدد گرفته جهان از علی ولی باید علی بدون تو خود فکر دیگری بکند #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
5K
دَر روضهـْ چایِ قَند پَهـلو هـَم بَرآن شُد تا داغِمان دَر سینہ تازہ دَم بمانَد! #محسن_کاویانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

دَر روضهـْ چایِ قَند پَهـلو هـَم بَرآن شُد تا داغِمان دَر سینہ تازہ دَم بمانَد! #محسن_کاویانی #مادر #فاطمیه #بی_بی #پهلو_شکسته #در #حیدر #زهرا #فاطنمه

۱ روز پیش
4K