نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حکومت_علی (۲ تصویر)

#‏خرما می فروخت ، یک طبق هشت درهم یک طبق ده درهم، #ابوتراب علیه السلام میگذشت، دید و علت پرسید، مرد عارض شد: ده درهمی مرغوب تر است و هشت درهمی ضعیف. فرمود همه را ...

#‏خرما می فروخت ، یک طبق هشت درهم یک طبق ده درهم، #ابوتراب علیه السلام میگذشت، دید و علت پرسید، مرد عارض شد: ده درهمی مرغوب تر است و هشت درهمی ضعیف. فرمود همه را یک طبق کن و ۹ درهم بفروش، در #حکومت_علی مردم نباید به دو دسته تقسیم ...

۱۷ آذر 1397
164
#ما_از_انحراف_می_ترسیم جنازه من را روی مین ها بیندازید تا منافقین فکر نکنند که ما در راه خدا حتی از جنازه مان هم دریغ می کنیم، مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است بگذار بگویند حکومت دیگری بعد ...

#ما_از_انحراف_می_ترسیم جنازه من را روی مین ها بیندازید تا منافقین فکر نکنند که ما در راه خدا حتی از جنازه مان هم دریغ می کنیم، مسئولیت ما، مسئولیت تاریخ است بگذار بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی، به نام حکومت خمینی با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد. ما ...

۲۸ فروردین 1396
77