نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حوض_آب (۱ تصویر)

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند... دارکوب،میکوبد نقاش ، میکِشد قناری ، میخواند دیکتاتور ، میکُشد آهو ، می دوَد نویسنده ، مینویسد و اما خدا ؛ میبخشد #عکاسش_خودمم #حوض_آب

هر کسی عشق را با زبان خود بیان میکند... دارکوب،میکوبد نقاش ، میکِشد قناری ، میخواند دیکتاتور ، میکُشد آهو ، می دوَد نویسنده ، مینویسد و اما خدا ؛ میبخشد #عکاسش_خودمم #حوض_آب

۵ بهمن 1398
5K