نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حوادث_اخرالزمان (۲۱ تصویر)

#کلام_بزرگان 📺 #حوادث_اخرالزمان 📺 ❣🆔 @akhare_zaman ❣ telegram.me/akhare_zaman

#کلام_بزرگان 📺 #حوادث_اخرالزمان 📺 ❣🆔 @akhare_zaman ❣ telegram.me/akhare_zaman

۱۷ آبان 1395
10
#کلام_بزرگان 📺 #حوادث_اخرالزمان 📺 ❣🆔 @akhare_zaman ❣

#کلام_بزرگان 📺 #حوادث_اخرالزمان 📺 ❣🆔 @akhare_zaman ❣

۱۴ آبان 1395
12
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣2⃣ اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا... اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا، و ان حال بینی و بین لقائه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما، ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣2⃣ اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا... اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا، و ان حال بینی و بین لقائه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما، و اقدرت به علی خلیقتک رغما، فابعثنی عند خروجه ظاهرا من حفرتی، موتزرا کفنی حتی ...

۱۲ آبان 1395
40
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 5⃣ خدایا! هر که در برابر او بایستد ذلیل فرما. هر که با او دشمنی کند هلاک گردان. و با هر کس به او نیرنگ زند مکر کن. و کسی که حق او را ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 5⃣ خدایا! هر که در برابر او بایستد ذلیل فرما. هر که با او دشمنی کند هلاک گردان. و با هر کس به او نیرنگ زند مکر کن. و کسی که حق او را انکار کند، امرش را سبک شمارد، در خاموش نورش بکوشد و از بین بردن یادش ...

۵ آبان 1395
67
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 4⃣ بارالها! در این هنگام و برای همیشه ولی امرت، امام زمان حجه بن الحسن را - که درودهایت بر او و بر پدرانش باد - سرپرست و نگهدار و رهبر و یاور و ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 4⃣ بارالها! در این هنگام و برای همیشه ولی امرت، امام زمان حجه بن الحسن را - که درودهایت بر او و بر پدرانش باد - سرپرست و نگهدار و رهبر و یاور و رهنما و نگهبان باش تا گیتی را به فرمان او در آوری و تا دیر ...

۵ آبان 1395
85
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 3⃣ ♻️👈سیر ششم: چه آرزوها که عقده دل گشته، چه اشکها😭 که در هجر تو بر گونه ها 😢غلطیده، چه حسرتها که نبرده، چه طعنه ها که نشنیده، چه ساعتها🕰 که به انتظارت ننشسته ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 3⃣ ♻️👈سیر ششم: چه آرزوها که عقده دل گشته، چه اشکها😭 که در هجر تو بر گونه ها 😢غلطیده، چه حسرتها که نبرده، چه طعنه ها که نشنیده، چه ساعتها🕰 که به انتظارت ننشسته ایم،😔 🌤👈 ولی ای مولا: فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعمار لم ازدد فیک الا ...

۵ آبان 1395
106
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می بینی نه #صدایش🗣 می شنوی. چه سخت است این #جدایی!❗️ ✳️👈الی متی احار فیک یا ...

۵ آبان 1395
161
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می بینی نه #صدایش🗣 می شنوی. چه سخت است این #جدایی!❗️ ✳️👈الی متی احار فیک یا ...

۲ آبان 1395
154
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 🅾 #اخـــــرین_قســـــمت اللهم و احی بولیک القرآن و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه و احی به القلوب المیته... اللهم و احی بولیک القرآن، و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه، و احی به ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 🅾 #اخـــــرین_قســـــمت اللهم و احی بولیک القرآن و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه و احی به القلوب المیته... اللهم و احی بولیک القرآن، و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه، و احی به القلوب المیته، و اشف به الصدور الوغره، و اجمع به الاهواء المختلفه علی الحق، و ...

۹ مهر 1395
61
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣2⃣ اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا... اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا، و ان حال بینی و بین لقائه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما، ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣2⃣ اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا... اللهم کما جعلت قلبی بذکره معمورا، فاجعل سلاحی بنصرته مشهورا، و ان حال بینی و بین لقائه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما، و اقدرت به علی خلیقتک رغما، فابعثنی عند خروجه ظاهرا من حفرتی، موتزرا کفنی حتی ...

۹ مهر 1395
35
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣1⃣ خدایا! او را مقرر فرما تا دعوت به قران کند و به ترویج دین تو قیام فرماید و او را خلیفه خود در زمین گردان، چنانکه پیشینیان او را امام و خلیفه گردانیدی. ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 1⃣1⃣ خدایا! او را مقرر فرما تا دعوت به قران کند و به ترویج دین تو قیام فرماید و او را خلیفه خود در زمین گردان، چنانکه پیشینیان او را امام و خلیفه گردانیدی. و او را برای (برپایی) دین او که پسندیده می باشد، در زمین جایگزین فرما ...

۹ مهر 1395
74
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 🔟 خداوندا! تو بر طرف کننده غم و اندوه و بلا و مصیبت هستی و من از تو داد دل می خواهم که تویی داد خواه و تو پروردگار دنیا و آخرتی. پس ای ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 🔟 خداوندا! تو بر طرف کننده غم و اندوه و بلا و مصیبت هستی و من از تو داد دل می خواهم که تویی داد خواه و تو پروردگار دنیا و آخرتی. پس ای فریاد رس! فریاد خواهان به داد بنده ضعیف بلا دیده و بیچاره ات برس و ...

۹ مهر 1395
33
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 9⃣ اللهم و نحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا عصمه و ملاذا... اللهم و نحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک، و بنبیک خلقته لنا عصمه و ملاذا، و ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 9⃣ اللهم و نحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا عصمه و ملاذا... اللهم و نحن عبیدک التائقون الی ولیک المذکر بک، و بنبیک خلقته لنا عصمه و ملاذا، و اقمته لنا قواما و معاذا، و جعلته للمومنین منا اماما، فبلغه منا تحیه و سلاما، ...

۹ مهر 1395
74
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 8⃣ خدایا! به دست او دینت و سنت پیامبرت را آشکار ساز، تا آنکه چیزی از حق و حقیقت از ترس احدی از خلق مخفی نماند. اللهم و امن به البلاد و اهد به ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 8⃣ خدایا! به دست او دینت و سنت پیامبرت را آشکار ساز، تا آنکه چیزی از حق و حقیقت از ترس احدی از خلق مخفی نماند. اللهم و امن به البلاد و اهد به العباد اللهم و امن به البلاد و اهد به العباد. [30] . خداوندا! شهرها و ...

۹ مهر 1395
35
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 7⃣ خداوندا! او را به عزت و اقتدار یاری نما و پیروزی را به آسانی به او عطا فرما. اللهم و اعز به الدین بعد الخمول و اطلع به الحق بعد الافول و اجل ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 7⃣ خداوندا! او را به عزت و اقتدار یاری نما و پیروزی را به آسانی به او عطا فرما. اللهم و اعز به الدین بعد الخمول و اطلع به الحق بعد الافول و اجل به الظلمه و اکشف به الغمه اللهم و اعز به الدین بعد الخمول، و اطلع ...

۹ مهر 1395
37
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 6⃣ خدایا! تو آن بزرگوار را از شر هر فرد سرکش و طغیانگر، و از شر همه خلق خود در پناهت محافظت فرما. و آن حضرت را از پیش روی و از پشت سر ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 6⃣ خدایا! تو آن بزرگوار را از شر هر فرد سرکش و طغیانگر، و از شر همه خلق خود در پناهت محافظت فرما. و آن حضرت را از پیش روی و از پشت سر و جانب راست و چپ محفوظ دار، و از رسیدن هر امر ناگوار و هر ...

۹ مهر 1395
29
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 5⃣ خدایا! هر که در برابر او بایستد ذلیل فرما. هر که با او دشمنی کند هلاک گردان. و با هر کس به او نیرنگ زند مکر کن. و کسی که حق او را ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 5⃣ خدایا! هر که در برابر او بایستد ذلیل فرما. هر که با او دشمنی کند هلاک گردان. و با هر کس به او نیرنگ زند مکر کن. و کسی که حق او را انکار کند، امرش را سبک شمارد، در خاموش نورش بکوشد و از بین بردن یادش ...

۹ مهر 1395
120
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 4⃣ بارالها! در این هنگام و برای همیشه ولی امرت، امام زمان حجه بن الحسن را - که درودهایت بر او و بر پدرانش باد - سرپرست و نگهدار و رهبر و یاور و ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 4⃣ بارالها! در این هنگام و برای همیشه ولی امرت، امام زمان حجه بن الحسن را - که درودهایت بر او و بر پدرانش باد - سرپرست و نگهدار و رهبر و یاور و رهنما و نگهبان باش تا گیتی را به فرمان او در آوری و تا دیر ...

۹ مهر 1395
84
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 3⃣ ♻️👈سیر ششم: چه آرزوها که عقده دل گشته، چه اشکها😭 که در هجر تو بر گونه ها 😢غلطیده، چه حسرتها که نبرده، چه طعنه ها که نشنیده، چه ساعتها🕰 که به انتظارت ننشسته ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 3⃣ ♻️👈سیر ششم: چه آرزوها که عقده دل گشته، چه اشکها😭 که در هجر تو بر گونه ها 😢غلطیده، چه حسرتها که نبرده، چه طعنه ها که نشنیده، چه ساعتها🕰 که به انتظارت ننشسته ایم،😔 🌤👈 ولی ای مولا: فلو تطاولت الدهور و تمادت الاعمار لم ازدد فیک الا ...

۹ مهر 1395
134
#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می ...

#چهل_قنوت_درپیوندبامهدی_موعودعج⁉️ 2⃣ ♻️👈سیر سوم: امامت را شناخته محبتش به دل❤️ #پرورانده اما هنوز غمین 😔و افسرده ای. اکنون #مولایت در زندان نشسته و #خورشید ☀️وجودش در پس ابر🌤 غیبت پنهان شده نه او را می بینی نه #صدایش🗣 می شنوی. چه سخت است این #جدایی!❗️ ✳️👈الی متی احار فیک یا ...

۹ مهر 1395
146