نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حمله_به_مواضع_داعش (۱ تصویر)

با زخم اگر چه خاطری آزردید با دست خود آبرویتان را بردید دیدید که تا سید علی لب تر کرد از ملت ما چگونه سیلی خوردید! #حمله_به_مواضع_داعش #سیلی_سپاه #کانال_فداییان_سیدعلی ☑️ @fadaiyyan

با زخم اگر چه خاطری آزردید با دست خود آبرویتان را بردید دیدید که تا سید علی لب تر کرد از ملت ما چگونه سیلی خوردید! #حمله_به_مواضع_داعش #سیلی_سپاه #کانال_فداییان_سیدعلی ☑️ @fadaiyyan

۲۹ خرداد 1396
4K