نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حمایت_از_محرومان_و_مستضعفان (۱ تصویر)

اصول هفتگانه امام | حمایت از محرومان و مستضعفان رهبر معظّم انقلاب: امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد میکرد؛ اشرافیگری را با تلخی ...

اصول هفتگانه امام | حمایت از محرومان و مستضعفان رهبر معظّم انقلاب: امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد میکرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد میکرد؛ به معنای واقعی کلمه امام طرف‌دار عدالت اجتماعی بود ... این یکی از ...

۱۲ بهمن 1394
13